-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(30992)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13353)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12297)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6823)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2700)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2015)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1965)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1713)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1430)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1193)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26458 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:32

چرا ربا گرفتن مسلمان از كافر حربي حلال است؟ مگر آنان انسان نيستند؟

از نظر دين مقدس اسلام مالكيت واقعي و حقيقي از آن خدا است.(1)

چرا كه آفريننده و نگهدارنده و تربيت كننده همه مخلوقات ميباشد. انسان بنده خدا است؛ و اموالش همه ملك خداوند است. به هر مقدار خدا اذن دهد، تصرفش براي انسان مجاز است و در هر مورد كه اجازه تصرف ندهد، مجاز در تصرف نميباشد. از همين جا است كه خدا دستور جهاد داده و خمس و زكات در اموال را واجب كرده است. از طرفي اسراف و تبذير و خودكشي ضرر رساندن به خود را ممنوع كرده است. مسلمان حق ندارد مال خودش را آتش بزند، و از بين ببرد، نيز حق تصرف همه جانبه در اموالش را ندارد. او نميتواند با مال خودش قمار بازي كند، يا شراب بخورد و...

از سوي ديگر از ديدگاه اسلام، ارزش انسانها و انسانيت انسانها به ميزان ايمان و اعتقاد آنان به خدا است . آن كس مقرّبتر و محترم است كه ايمان و قربش به خدا بيشتر باشد. قرآن ميفرمايد: با تقواترين شما گراميترينتان پيش خداوند است.(2) عكس مسئله هم اين طور است، يعني هر كس هر اندازه از خدا دور باشد، به همان ميزان از انسانيت دور ميگردد و حرمت انسانيتش شكسته ميشود.

مؤمن احترام دارد و غيبتش حرام است، ولي فاسق كه علناً مرتكب گناه ميشود، در همان زمينه غيبتش جايز است، چرا كه به همان نسبت احترام انسانياش را از دست داده است. وقتي آدمي در انحطاط كامل غوطه ور شد و به حدي رسيد كه از روي تعصب، لجاجت و تقليد كوركورانه خدا را منكر شد، خود را از انسانيت ساقط ميكند و احترام انسانيتش را از بين ميبرد، تا جايي كه به تعبير قرآن كريم از حيوانات پست تر ميشود: به راستي بسياري از جن و انس را براي دوزخ آفريديم (چرا كه) دل هايي دارند كه با آن در نمييابند، و ديدگاني دارند كه با آن نميبينند، و گوش هايي دارند كه با آن نميشنوند. اينان همچون چارپايانند، بلكه گمراه تر! اينان غافلانند.(3)

پليدي معنوي كفار تا حدي است كه قرآن آنان را نجس دانسته،(4) فقهاي اسلام آنان را از نجاسات شمردهاند.

بنابراين، در پيشگاه خداوند انسان مؤمن و كافر يكسان محسوب نشده و از احكام يكساني برخوردار نيستند. كسي كه آفريننده جهان هستي و مالك تمام آن است، ميتواند و به اراده او است كه براي هر يك از اشيا و افراد عالم هستي، احكام و قوانيني مقررّ نمايد، بنابراين براي مؤمنان حكمي را معين نموده كه اين حكم را براي كافر قرار نداده است. احترام و حكمي كه مال مؤمن دارد، مال كافر ندارد و تفاوت حكم ربا، يكي از آن احكام متفاوت است.

پينوشتها:

1 - مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 20، ص 287.

2 - حجرات (49) آيه 13.

3 - اعراف (7) آيه 179.

4 - توبه (9) آيه 28.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.