-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2647 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه هاي جذب جوانان به مسجد چگونه است ؟

براي جذب جوانان به مسجد, بايد مساجدي فعال و پويا داشته باشيم . در اين زمان از يك سو دامنه ءتهاجم دشمن به قلمرو انديشه هاي ديني گسترش يافته و از سوي ديگر, جامعهء ما يك جامعهء جوان است كه شيفته ءآشنايي با مباني اسلامي است . بايد نهادهاي مذهبي مانند در خصوص جامعهء جوان برنامه داشته باشند تااين جان هاي مستعد را در مسير درست هدايت كنند.

بي گمان به عنوان سنگري كه از آغازِ بناي آن تا كنون داراي نقش فرهنگي و آموزشي بوده است ,نمي تواند در خصوص نسل جوان و پرسشگر, ساكت و بي برنامه باشد. براي جذب جوانان به مسجد بايد تمامي ابزارها و امكانات را در خدمت گرفت و يك فعاليت فرهنگي و تبليغي پر جاذبه را از سنگر مساجد پي ريزي نمود.در مساجد با بهره گرفتن از روش هاي آموزشي و فرهنگي , مفاهيم بلند ديني را به صورتي زيبا ارايه دهند تا آمدن جوانانبه مساجد استمرار داشته باشد و جوانان گمشدهء خود را در اين مكان مقدس بيابند و با اين مكان مأنوس گردند.

امروزه در كنار فعال نمودن مساجد, بنا نهادن مؤسسات و مراكز آموزشي , فرهنگي در كنار مساجد, يك ضرورت اجتناب ناپذير به شمار مي رود. اين مراكز آموزشي وابسته به مساجد محسوب خواهد شد و اداره ومديريت آن ها جدا از ادارهء مسجد نيست . چنان چه اين مراكز بتوانند به اندازهء توان خود, پاسخگوي نيازهاي مردم مخصوصاً نسل جوان در خصوص كتاب , نشريات سودمند, فيلم , نوار, مراكز اطلاع رساني و حتّي نيازهاي تفريحي باشند, زمينهء بسيار مناسبي براي جل بو جذب جوانان و دانش پژوهان به نماز و مسجد فراهم مي آيد.

چه زيبا و دلنشين است هرگاه انبوه جواناني كه در كتابخانهء مسجد به مطالعه نشسته اند, با شنيدن آواي ملكوتي اذان , به مسجد بشتابند و پس از بجا آوردن نماز, به كار خود ادامه دهند. وجود چنين مراكزي در كنار مساجد وپيوسته به آن , نسل جوان را با مساجد پيوند مي دهد.(1) هر قدر در مساجد جاذبه هاي معنوي و مورد قبول جوانان تقويت شود, آسان تر سريع تر مي توان جوانان را به مساجد كشاند و اين پيوند را استمرار بخشيد.

(پـاورقي 1.رحيم نوبهار, سيماي مسجد, ج 2 ص 164

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.