-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2648 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نقش مساجد در تربيت جوانان چگونه است ؟

از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم . مسجد از صدر اسلام تا كنون پايگاه معنوي و اجتماعي مسلمانان بوده است . تاريخ مسجد با تاريخ اسلام گره خورده و اين نهاد مقدس بي درنگ پس از بعثت پيامبراكرم 6عهده دار نقش هاي مهم و گوناگوني در نهضت و انقلاب آن حضرت بوده است . مسجد پايگاهي است كه نقش حساسي در تربيت جوانان دارد.

انقلاب اسلامي ايران همانند نهضت صدر اسلام خود گواهي است بر اين مدعا كه مساجد كانوني براي جذب وتربيت جوانان تأثير گذار باشند:

1 در بُعد معنوي و اخلاقي : اگر جوانان با مسجد اُنس و پيوند داشته باشند, حالت دروني و معنوي خوب وخوشي براي آنان حاصل مي شود. نماز جماعت تجلّي بخش حالات خوش و معنوي انسان هنگام ارتباط باپروردگار خويش و نقش ارزندهء آن در جهت ايجاد شور و نشاط بيشتر در مسير الي اللّه است .

اگر خميرمايهء فكر و عمل جوانان با عبادات خدا در مسجد شكل بگيرد, با انجام عبادت خالصانه در اين مكان مقدس , در اوج تقرب به حق تعالي قرار مي گيرند. اگر جوانان با معنويت و عشق به خدا پرورش يابند, آينده ءدرخشاني را براي خود و جامعه ترسيم خواهند كرد. مسجد كانون مهمي جهت تقويت حيات معنوي و ارتباط با خدادر جان هاي مستعد جوانان است .

2 بُعد اعتقادي و پاسخ به شبهات : دوران جواني , دوران پرسشگري و مواجهه با شبهات است . مساجد فعال نقش مهمي در پاسخگويي به شبهات و پرسش هاي جوانان ايفا مي كنند و مساجد به عنوان كانون هاي مهمي جهت پاسخگويي به مسايل و شبهات جوانان مطرح مي باشند كه در ابعاد مختلف مخصوصاً شبهات اعتقادي نقش مهمي ايفا مي كنند; يعني يكي از نيازهاي مهم نسل جوان را پاسخگو هستند. مسجدي كه امام جماعت فعال و مجموعهء پرتلاشي داشته باشد, مي تواند در اين مسير موفق تر باشد.

3 بُعد روابط اجتماعي : دوران جواني , دوران بااهميتي است كه در اين دوران به سرعت علاقه مند به گسترش روابط با ديگران و حضور در اجتماع است . مسجد كانون مناسبي جهت يافتن دوستان خوب و با ايمان است وشخص , با مشاركت در فعاليت هاي مسجد مي تواند فعاليت اجتماعي سالمي را آغاز كند و عرصهء جديد روابطاجتماعي خود را به شكل خوبي توسعه و گسترش دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.