-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1833)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1068)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ـ مسلم به چه كسي گفته ميشودو مسلمان واقعي چه نشانههايي دارد؟ مؤمن يعني چه؟

مسلم با مسلمان به كسي ميگويند كه دين اسلام و پيامبري حضرت محمد (ص) را قبول داشته باشد.

مسلمان دو گونه است:

1ـ مسلمان ظاهري كه شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر (ص) ميدهد.

2ـ مسلمان واقعي كه غير از شهادتين، به دستورهاي ديني نيز عمل نمايد، كه مراتبي دارد و بعضي از مراتب اسلام با مراتب ايمان انطباق دارد.

امير مؤمنان (ع) در نهجالبلاغه اسلام را به شش مرحله تقسيم ميكند: اسلام تسليم در برابر حقّ است و تسليم بدون يقين ممكن نيست و يقين تصديق است و تصديق اعتراف و اقرار است[ يعني كافي نيست كه اسلام و ايمان در قلب و روح انسان بماند، بلكه با شهامت و قدرت بايد آن را اظهار كند] و اقرار انجام وظيفه و انجام وظيفه عمل به فرامين الهي است.1[3]

البته اين بيان براي معناي اسلام با معناي ايمان تطبيق دارد.

در حديثي از پيامبر (ص) در معناي مسلمان آمده است:

مسلمان كسي است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند.[4]

در سورة انفال آمده است: مؤمنان حقيقي فقط كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دل هاشان ترسان ميگردد و هنگامي كه آيات او بر آنها خوانده شود، ايمانشان افزون ميگردد و تنها بر پروردگارشان توكّل دارند. آنان كه نماز را بر پا ميدارند و از آنچه به آنها روزي دادهايم ، انفاق ميكنند. مؤمنان حقيقي آنها هستند براي آنان در جات بالايي نزد پروردگارشان است و براي آنها آمرزش و روزي بي نقص و عيب است.[5]

در اين آيات پنج صفت ويژه براي مؤمنان بيان شده است.

ذكر اين موضوعلازم است كه ايمان درجاتي دارد كه ممكن است در پارهاي از مراحل به قدري ضعيف باشد كه جلوههاي عملي قابل ملاحظهاي از خود نشان ندهد و با بسياري از آلودگي ها نيز بسازد، ولي ايمان راسخ و حقيقي هرگز از جنبههاي عملي و سازنده خالي نيست. بعضي عمل به دستور هاي الهي را جزء ايمان دانستهاند. اينان نظر به مراحل عالي ايمان دارند.2[6]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.