-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2649 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواب هايي به شرح نامه مي بينم . مقتضي است تعبير آن را بنويسيد.

روايات اسلامي تمام خواب ها را به يك چشم نگاه نمي كند, بلكه رؤيا را سه قسم مي داند: قسمتي ازخواب ها عبارت از افكار عادي يا اسرار نهاني انسان است كه در خواب گاهي به صورت همان اسرار يا افكار ظاهرمي شود و گاهي به عللي تغيير شكل داده , با صورت ديگري خودنمايي مي كند.

قسم ديگر خواب ها عبارت از افكار ولگرد و آشفته اي است كه به خصوص در مواقع ناخوشي گريبانگيراشخاص مي شود و داراي ارزش علمي و رواني نيست .

قسم سوم خواب هايي است كه جنبهء الهامي دارد و گاهي به وسيلهء آن ها حقايق از مجهولي معلوم و آشكارمي شود.()

(پـاورقي 1.محمد تقي فلسفي , كودك , ج 1 ص 375و 378

رسول گرامي اسلام 6فرمود:

1 بشارتي است از خداوند;

2 افكار شيطاني است ;

3 افكار عادي يا اسرار نهاني انسان است كه در خواب خودنمايي مي كند>.()

(پـاورقي 2.محمد باقر مجلسي , بحارالانوار, ج 58 ص 181

بنابراين گرچه بعضي از خواب ها رؤياي صادقه هستند, ليكن مسلّم است انسان نبايد زندگي خود را بر اساس خواب هايي كه صادقه بودنش معلوم نيست , پي ريزي نمايد و يا زندگي را مختل بكند. وظيفهء فرد مؤمن اين است كه در تمام كارها بر خدا توكل نموده و دقيقاً وظايف اسلامي را كه به عهدهء او گذاشته شده , عمل نمايد و يأس و نااميدي را در زندگي راه ندهد. وقتي انسان به تكاليف الهي عمل نمود و در تمام كارها دستورهاي اسلام را كه يكي ازتعاليمش دعا و توسل است , به كار بست , خداوند كمك مي نمايد ومشكلاتش را برطرف مي فرمايد. البته اجابت دعاو توسل شرايطي دارد و گاهي ممكن است تأخير در قبولي دعا و حل مشكل , به نفع انسان باشد, ولي بر خودش معلوم نباشد. اميدواريم خداي قادر متعال مشكل شما را حل فرمايد و زيارت عتبات عاليات را قسمت نمايد, تازيارت در خواب , به زيارت در بيداري تعبير و مبدل شود.

هر سه خواب دليل بر وجود مشكلي است كه داريد. در عين حال همهء آن ها نشان آيندهء خوب است . توسل به حضرت اباالفضل و موسي بن جعفر كه باب الحوايج هستند, يك نوع راهنمايي در خواب است . ان شاءالله مشكل حل خواهد شد.

اما آن چه حقيقت دارد, خواب را بايد معبّري كه علم تعبير خواب را از خدا گرفته , تعبير نمايد.

ما چنين فيضي را دريافت نكرده ايم و كسي را هم سراغ نداريم كه مطمئن باشيم , ليكن فكر مي كنيم حرف بيجاهم نزده باشيم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.