-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23827)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13188)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10889)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5657)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2598)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1829)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1790)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1435)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1062)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هدف دخترها از پوشيدن لباسهاي غير اسلامي چيست؟

پوشيدن لباسهاي غير اسلامي، عوامل متعددي دارد، از جمله:

1 - نداشتن درك و شناخت صحيح و كامل از حجاب و فلسفه آن.

برخي از دختران و زنان توجيه نشدهاند كه رعايت حجاب شرعي از واجبات دين است و مثل نماز و روزه و ديگر واجبات رعايت آن ضروري است و از شرايط ايمان ميباشد.

2 - نداشتن تربيت صحيح،

در خانواده و محيطي پرورش يافته كه حجاب براي آنان مسئله مهمي نبوده و توجهي به آن نداشتهاند يا براي آنان محرم و نامحرم و مقررات اسلامي مطرح نبوده است.

خلاصه اين گونه بزرگ شده است و هدف ديگري در كار نيست.

3 - تقليد كوركورانه.

يكي از تمايلات طبيعي نوجوانان و جوانان، تقليد است. آنان براي ساختن شخصيت خويش و برگزيدن صفات لازم و سازگار با اجتماع، از ديگران تقليد ميكنند و روش آنها را برنامه كار خود قرار ميدهند.

تقليد يكي از اركان اساسيتري بشر است و انسان بايد از آن در زندگي بهرهمند كردد، اما به شرطي كه از افراد منحرف و آلوده پيروي ننمايد، زيرا دچار خطا و گمراهي شده و از مسير فضيلت و مصلحت منحرف ميشوند.

برخي از دختران متأسفانه از زنان بدحجاب و يا بيحجاب پيروي كرده و آنها را الگوي زندگي خود قرار ميدهند و ميبينيم با پوشش غير اسلامي وارد اجتماع ميشوند.

4 - جبران احساس حقارت.

يكي ديگر از تمايلات طبيعي نوجوانان و جوانان تشخصطلبي و برتر جويي است.

اين خواسته اگر در مسير صحيح هدايت شود، ميتواند آنان را به كمال سوق دهد و استعدادها را به فعليت بياورد.

اگر در راه درست راهنمايي نشود و جوانان به افراط و تند روي بگرايند، موجبات تيره روزي آنان را فراهم ميسازد. هر جواني طبعا ميل دارد در جامعه شهرت و آوازه پيداكند. موردتوجه ديگران قرار بگيرد و و همه از او تمجيد كنند، ولي نميدانند راه شهرت اين نيست. ميتوان گفت: ميل شديد نوجوان به جلب توجه ديگران و سرفرازي، عكس العمل احساس حقارت ميباشد.

نوجواني كه در كودكي محبت بيش از اندازه ديده و لوس بار آمده و اكنون در جامعه به وي اعتنا نميشود، عملا تحقير ميشود. نوجواني كه در طفوليت مورد بي مهري پدر و مادر بوده و عزت نفسش سركوب شده دست به كارهاي ناشايسته ميزند.

نوجواني كه به علت تنبلي يا نارسايي عقل و هوش از تحصيل عقب افتاده يا به خاطر نقص عضو و برخوردار نبودن از زيبايي احساس كمبود ميكند، يا در محيط خانواده و اجتماع مورد ظلم قرار گرفته، دچار كج رفتاري ميشود.

نوجواني كه در خانه و بيرون تحت كنترل شديد و خشك پدر و مادر و افراد خانواده بوده، يا ضمير آرام ندارد و در خود احساس كوچكي و حقارت ميكند، به فكر جبران آن ميباشد(1) و ميخواهد از هر طريقي شخصيت خود را نشان دهد و مورد توجه همگان قرار بگيرد، حتي اگر از طريق بي حجابي يا بد حجابي باشد.

5 - عمل بيگانه؛

احتمال دارد دشمن سرسخت نظام ارزشمند جمهوري اسلامي براي ضربه زدن به نظام و مخالفت با قوانين اسلامي و ناموفق جلوه دادن آن، عدهاي را اجيري كرده باشد كه با بعضي اعمال مثل بدحجابي؛ اعمال خلاف عفت و چهره نظام را مشوه نمايد.

پي نوشتها:

1 - جوان، فلسفي، ج 1، ص 402 - 416.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.