-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11207)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26499 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نظر اسلام درباره قوم يهود چيست؟

دين يهود به دين حضرت موسي(ع) منتسب است. حضرت موسي(ع) فرزند عمران و ملقب به كليم اللَّه، از پيامبران بزرگ الهي و اولوالعزم است. او بزرگترين پيامبران بني اسرائيل است كه بين قرنهاي پانزده تا سيزدهم قبل از ميلاد ظهور كرد.

فرعون پادشاه زمان موسي(ع) مطلع شده بود كه فردي از بنياسرائيل (اسباط) بساط حكومتش را بر ميچيند. او در پي پيشگيري برآمد. به بيان قرآن:

1 - فرعون دستور داده بود كه قوم بني اسرائيل نوزادان پسر را به هنگام تولد بكشند.(1)

2 - مادر موسي(ع) او را از بيم كشته شدن به الهام الهي در سبد يا صندوقي قيراندود نهاد و در رود نيل به آب داد.(2)

3 - آسيه همسر فرعون او را ديد و از آب گرفت و بدين وسيله موسي(ع) به قصر فرعون راه يافت.(3)

4 - موساي(ع) نوزاد به امر و الهام خداوندي هيچ پستاني را به دهان نگرفت تامريم خواهر موسي(ع) مادرش را به عنوان دايه به خاندان فرعون معرفي كرد. بدين ترتيب حضرت موسي(ع) در قصر فرعون، يا به قولي در خانه مادر خود تربيت شد.(4)

5 - در سن رشد روزي از روي اتفاق كه يك عبراني با يك قبطي به نزاع پرداخته بود، حضرت موسي(ع) مداخله كرد و به ضرب مشت او، قطبي كشته شد. او به ناچار از مصر به مدين گريخت. در آن جا داماد شعيب نبي شد ده سال نزدش ماند و سپس به همراه همسرش به مصر عزيمت نمود و در وادي ايمن با دين نور تجلي الهي به رسالت مبعوث شد.(5)

6 - موسي(ع) مأموريت يافت به مصر رود و فرعون را به توحيد دعوت كند.(6)

7 - موسي(ع) فرعون را با ارائه معجزات به دين حق دعوت نمود، ولي فرعون آن را سحر پنداشت.(7)

8 - بين فرعونيان و سپاه موسي(ع) درگيري رخ داد و فرعونيان به تعقيب آنان پرداختند. به امر خداوند دريا شكافته شد و سپاهيان موسي(ع) از دريا گذشتند، اما فرعونيان كه در تعقيب آنان بودند، در دريا غرق شدند.(8)

قرآن درباره بني اسرائيل و قوم يهود كه توسط حضرت موسي(ع) نجات يافتند و به نعمتهاي خداوندي نايل شدند، به بيان ضعفهاي آنان ميپردازد كه اينها از خود رفتار ناشايسته به جاي گذاشتند، گوساله پرست شدند و بهانكار آيات الهي پرداختند.(9) نيز قسي القلب شدند و پيامبران بني اسرائيل را كشتند(10) و سر انجام خداوند بر آنان خشم ورزيد و آنان را دچار ذلت و خواري نمود.(11)

در زمان پيامبر اسلام(ص) يهوديان يكي از دشمنان سرسخت مسلمانان شدند و حاضر گشتند با مشركان قريش همراهي كنند و با اسلام بجنگند. آنان آتش جنگ احزاب را بر افروختند.

و چند بار با مسلمانان جنگيدند. در جنگ بني نضير، بني قريظه و بني قيس وقاع نيز در غزوه خيبر شكست خوردند و مهر ذلت بر پيشاني شان نهاده شد. قرآن درباره قوم يهود ميگويد: ميبيني كه قوم يهود شديدترين دشمني را نسبت به مسلمانان دارد.(12)

امروز رژيم نژاد پرست صهيونيست اسرائيل محور الي دشمني با جهان اسلام است.

پي نوشتها:

1 - قصص، آيه 5.

2 - همان، آيه 8.

3 - طه، آيه 39.

4 - قصص، آيه 12 و 13.

5 - طه، آيه 40، و قصص، آيه 23 تا 31.

6 - طه، آيه 43.

7 - اعراف، آيه 119 تا 122.

8 - يونس، آيه 79.

9 - طه، آيه 85؛ بقره، آيه 54.

10 - بقره، آيه 61.

11 - همان، 61.

12 - مائده، آيه 82.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.