-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2653 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر كسي خوابي را ديد و احتمال آن را داد كه عاقبت خواب برايش بد است , چه مي تواند بكند تا ازوقوع آن جلوگيري كند؟ آيا چنين چيزي ممكن است ؟ اگر آگاهي بيشتري داريد, ياريم كنيد.

خواب از جمله اتفاق هاي عجيب و غريب و گاه غير قابل تفسير, در عالم هستي است . علم با تمام پيشرفت هاي اعجاب انگيزش نتوانسته است در عالم خواب تصرف و آن را تحليل كند. اگر چه خواب در بسياري ازمواقع تصوير همين دنيايي است كه در آن روز را به شب و شب را به روز مي كنيم , زيرا جز اين عالم , درك و حواس برعالم ديگر نداريم . در عين حال بعضي از خواب ها كاشف رموز پنهاني هستند كه تعبيرشان حتمي است و حادثه اي كه در خواب به وقوع پيوسته , به شكل مشابهي در جايي ديگر انجام ميشود, مثلاً خواب حضرت يوسف , يك رؤياي صادق بود(1) و يا خواب حضرت ابراهيم 7يك خواب راستين بود.(2)

در هر حال خواب , عالم عجيبي است كه در قرآن و روايات به مرگ تشبيه شده است .

خداوند ارواح را به هنگام مرگ , قبض مي كند و ارواحي را كه نمرده اند, به هنگام خواب مي گيرد. سپس ارواح كساني را كه فرمان مرگ آن ها را صادر كرده , نگه مي دارد و ارواح ديگري را كه بايد زنده بمانند, باز مي گرداند تا سرآمد معيني . در اين امر نشانه هاي روشني است براي كساني كه تفكر مي كنند.(3)

دانشمندان الهي خواب را از پديده هاي روح دانسته و بر اين اساس تفسير مي كنند, كه شايد به همين جهت است كه انسان در عالم خواب بدون آن كه جسم مادي اش فعاليتي بكند, به سير و سياحت مشغول مي شود.

مفسران مي نويسند:

بسيارند خواب هايي كه عينا يا با مختصر تغييري در خارج واقع مي شوند. تفسيرهاي مادي ااز بيان و توجيه اين گونه خواب ها عاجزند, در حالي كه تفسيرهاي روحي به خوبي مي توانند اين مطلب را روشن كنند, زيرا روح انسان به هنگام جدايي از تن و ارتباط با عالم ارواح حقايق بيشتري را مربوط به گذشته و آينده درك مي كند و همين است كه اساس رؤياهاي صادقه را تشكيل مي دهد.

پيامبر گرامي اسلام 6فرمود: خواب و رؤيا سه گونه است : گاهي بشارتي از ناحيهء خداوند است ; گاه وسيله ءغم و اندوه از سوي شيطان , و گاه مسائلي است كه انسان در فكر خود مي پروراند و آن را در خواب مي بيند>.(4)

البته از اين سه قسم خواب , فقط قسمت اول آن حايز اهميت است و دو قسم ديگر نياز به تعبير ندارد.

فلاسفه و حكما در باب خواب و اقسام آن بياني دارند كه :

1 خواب هاي مربوط به گذشته زندگي و اميال و آرزوها, كه بخش مهمي از خواب هاي انسان را تشكيل مي دهد.

2 خواب هاي پريشان و نافمهوم , كه معلول فعاليت توهم و خيال است , اگر چه ممكن است انگيزه هاي رواني داشته باشد.

3 خواب هايي كه مربوط به آينده است و از آن گواهي مي دهد.

شكي نيتس كه خواب هاي مربوط به زندگي گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه هايي كه انسان در طول زندگي خود ديده است , تعبير خاصي ندارند. هم چنين خواب هاي پريشان و به اصطلاح كه نتيجهء افكارپريشان و همانند افكاري است كه انسان در حال تب و هذيان پيدا مي كند, نيز تعبير خاصي نسبت به مسائل آينده ءزندگي نمي تواند داشته باشد, اگر چه روان شناسان و روانكاوان از آن ها به عنوان دريچه اي براي دست يافتن به ضمير ناخود آگاه بشري استفاده كرده و آن را كليدي براي درمان بيماري هاي رواني مي دانند.

خواب هاي مربوط به آينده نيز داراي دو شعبه است : قسمتي خواب هاي صريح و روشن مي باشند كه تعبيري نمي خواهند و گاهي بدون كمترين تفاوتي , در آيندهء دور يا نزديك تحقق مي پذيرند.

نوع دوم خوابهايي است كه در عين حكايت از حوادث آينده , بر اثر عوامل خاص ذهني و روحي تغيير شكل يافته و نيازمند تعبير است .(5)

اگر انسان در عالم خواب با حادثه اي رو به رو شود كه در وجودش تأثير بدي بگذارد, خوب است به جاي نقل آن , صدقه دهد.

در حديثي از امير مؤمنان علي 7مي خوانيم كه به يارانش تعليم مي داد: .(6)

اگر انسان با فاصله اي طولاني از خوردن شام ـ آن هم شام سبك ـ به بستر استراحت برود, خواب بهتري خواهدداشت .

(پـاورقي 1.سورهء يوسف .

(پـاورقي 2.ر.ك : سوره صافات .

(پـاورقي 3.زمر (39 آيه 42

(پـاورقي 4.تفسير نمونه , ج 9 ص 312

(پـاورقي 5.تفسير نمونه , ج 9 ص 315

(پـاورقي 6.همان , ج 19 ص 484

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.