-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2654 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اكنون كه امام عصر7از نظرها غايب است و نمي توان با ايشان مستقيماً رابطه برقرار كرد, وظيفه ءمردم به خصوص جوان ها براي تعجيل ظهور حضرت چيست ؟ اگر دعايي در اين مورد براي تحكيم ايمان و فرج ايشان وجود دارد, بيان كنيد.

رابطهء بين افرادي كه به يك ديگر عشق مي ورزند, به دو نحو امكان پذير است . شخصي كه كسي رادوست مي دارد و عاشقش شده است , يا مستقيماً به ديدارش مي رود و يا اگر نتوانست او را از نزديك ببيند, در دل به او عشق ورزيده و هميشه در خاطر و قلبش حاضر است . جمله معروفي وجود دارد كه : گر در يمني , چو با مني , پيش مني ; اگر پيش مني , چو بي مني , در عيني .

عاشق از فراق معشوقش مي سوزد و با اشك خود نهال عشقي را كه در دل پروردانده است , سيراب مي كند. آن چه براي عاشث مهم است , حضور معشوق نزد و يا در دل او است . هنگامي حضور معني دارد كه هاشق با ياد معشوق بخوابد, بيدار شود و تمام لحظاتش را با او زندگي كند. و گرمي حضورش را با تمام وجود احساس كند.

اينك جهان هستي به بركت حضورش هر چند غيب از ميان مي باشد, مفتخر است . حضور پر صلابت معصومي كه مي تواند عدالت گستر گيتي باشد صاحب عصر و زمان است . اگر كسي عاشق امام مهدي 7است , او را در دل زنده نگه مي دارد و مي داند اگر چشمايش به جمال نوراني اش منور شود و عصر ظهورش را درك كند, چيزي جزانجام تكليف و مسلماني از او خواسته نخواهد شد. حضرت از ياران خودش مي خواهد كه براي تعجيل در ظهورش دعا كنند تا با آمدنش جهان را پر از عدل و داد كند.

.(1)

رايان امام عصر7افرادي هستند كه از گناه دوري كرده و بر انجام تكليف گردن مي نهند و در انتظار فرج لحظه شماري مي كنند.

انتظار فرج بهترين و برترين عبادت امت است .

به انتظار زيستن و منتظرانه دين داشتن , وظيفه اي است كه شريعت اسلام از مؤمنان خواسته است . چشم داشتن به ظهور منجي و حاكميت دوازدهمين امام از سلسلهء امامان معصوم : باور به تداوم امامت و عينيت رهبري ديني در نهايت تاريخ زندگي است ; نهايتي دور, ولي در پيش , بسا امروز, فردا يا فرداي ديگر.

عالمان دين بر پايهء احاديث معصومان 7انتظار فرج را شاخص بزرگ انسان دنيدار در عصر غيبت دانسته اند وهمواره دينداران را به داشتن و دانستن اين فهم فرا خوانده اند.

پيامبر گرامي اسلام 6مي فرمايد: .(2)

معلوم است كسي مي تواند منتظر باشد كه خود را از همه جهت آماده كرده باشد.

شخصي كه منتظر عزيزي است كه از سفر دور بيايد و مهمان او بشود, خود را آماده كرده و از قبل اسباب پذيرايي و راحتي و آسايش او را فراهم مي كند و هر لحظه در انتظار مقدمش بي صبرانه به پا مي ايستند. پس چگونه است كه در انتظار مصلح بزرگ و عدالت گستر بي نظيري چون حضرت قائم آل محمد به انتظار ننشيند! به همين جهت پيامبرگرامي بهترين اعمال مسلمانان را انتظار فرج مي داند, زيرا در پي ظهور حضرت , جهان از عدل و داد پُر خواهد شد.

امام صادق 7در وصف ياران حضرت مهدي 7مي فرمايد: .

پس ما مسلمانان خصوصاً شيعيان مي بايست زمينهء ظهور حضرت را فراهم كرده و اگر سعادت ديدارش رانداشته و از گرمي فيض حضورش محروم هستيم , دل خود را به او معظوف كرده و و از منتظران امام قائم به قسط وعدالت باشيم .

از جمله دعاهايي كه سفارش به خواندن آن شده است , دعاي فرج , معروف به دعاي (3) مي باشد.

(پـاورقي 1.قصص (28 آيهء 5

(پـاورقي 2.مجله حوزه , ويژه نامهء امام زمان , ص 333

(پـاورقي 3.مفاتيح الجنان , چاپ انتشارات علمي , ص 240 دعاي فرج .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.