-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(28281)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13281)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(11780)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5823)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2661)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1948)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1903)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1658)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1342)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1151)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در مورد روح و آلام و التيام آن با خاستگاه دل در عرفان اسلامي چگونه ارزيابي ميشود؟

دل و قلب در اصطلاح عرفان اسلامي همان نفس ناطقه در اصطلاح فلاسفه است،[24] و هر دو عبارتند از روح مجرد. درك همة آلام و تمام خوشيها بوسيلة روح است. از روح به من يا خودم تعبير ميكنند و آن خود انسان است. قلب و روح انسان ميتواند مركز معارف الهي باشد و به مراتب بالايي از كمال نايل آيد، و ميتواند مورد تاخت و تاز شيطان قرار گيرد و به پايينترين مرحلة انسانيت سقوط نمايد. قرآن ميفرمايد: هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرد، رستگار شد، و آن كسي كه نفس خويش را با گناه آلوده ساخت، محروم گشت.[25] از قلب (روح) در قرآن و حديث با اهميت فراوان ياد شده، و ملاك ارزش و اعتبار آدمي به شمار آمده است. به تعبير ديگر. هست و نيست انسان از بعد معنوي به چگونگي دل او بستگي دارد. قرآن ميفرمايد: در آن روز كه مال و فرزندان سودي نميبخشد مگر كسي كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد .[26]

قلب سليم قلبي است كه از هرگونه بيماري و انحراف اخلاقي و اعتقادي دور باشد. قلب مريض قلبي است كه به يكي از امراض روحي مبتلا باشد قرآن دربارة منافقان ميفرمايد: در دلهاي آنها يك نوع بيماري است و بر اثر لجاجت شان خدا بر اين بيماري ميافزايد.[27] امام صادي (ع) فرمود: هر قلبي كه در آن شرك و شكي است، سقوط ميكند و بي ارزش است.[28] با تزكيه نفس و تطهير روح و تصفيه باطن ميتوان به مقام آرامش دل و اطمينان نفس دست يافت و به بهشت اختصاصي الهي وارد شد. قرآن ميفرمايد اي روح آدم يافته، به سوي پروردگارت باز كرد، در حالي كه هم تو از او خشنودي و هم او از تو خشنود است. در سلك بندگانم درآي و در بهشتم وارد شو.[29]

پروردگارا! به همه ما ضميري آرام و روحي مطمئن عنايت فرما.

[24] دكتر سجادي، فرهنگ معارف اسلامي، ماده: دل و قلب.

[25] شمس (91) آية 7 - 8.

[26] شعرا (26) آية 88 - 89.

[27] بقره (2) آية 10.

[28] تفسير نمونه، ج 15، ص 273.

[29] فجر (89) آية 27 -30.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.