-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2656 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اين كه در قرآن به پيامبر خطاب شده كه : براي رضايت همسران , حلال را بر خود حرام نكن , يعني مثلاً در مواردي كه براي مرد حلال است , نبايد رضايت همسر جلب شود, مثلاً مردي به خاطر رضايت همسر, از سفرتفريحي يا گردش , صرف نظر كند؟

آيه اوّل سورهء مباركهء تحريم چنين فرموده است : .

در شأن نزول اين آيات روايات زيادي نقل شده است كه ما به صورت خلاصه مي گوييم : پيامبر گاه كه نزد زينب بنت حجش (يكي از همسرانش ) مي رفت , زنب او را نگه مي داشت و از عسلي كه تهيه كرده بود, خدمت پيامبر6ي آورد. اين كار به گوش عايشه رسيد و بر او گران آمد. وي مي گويد: با حفصه (يكي ديگر از همسران پيامبر) قرارگذاشتيم كه هر وقت پيامبر نزد ما آمد, فوراً بگوييم : آيا صمغ مغافير خورده اي ؟

مغافير شيرهء درختي بود كه بد طعم بود. پيامبر6مقيد بود كه هرگز بوي نامناسبي از دهان يا لباسش استشمام نشود, بلكه هميشه از بوي خوش و عظر استفاده مي كرد.

به اين ترتيب روزي پيامبر6نزد حفصه آمد. او اين سخن را به پيامبر6گفت . حضرت فرمود: من مغافيرنخورده ام , بلكه عسلي نزد زينب نوشيدم . سوگند ياد مي كنم كه ديگر از آن عسل ننوشم , ولي اين سخن را به كسي مگو. (مبادا به گوش مردم برسد و بپندارند آن را تحريم كرده ام يا به گوش زينب برسد و دل شكسته شود).

ولي سرانجام حفصه اين راز را فاش ساخت و بعداً معلوم شد اصل قضيه توطئه بوده است . پيامبر6سخت ناراحت شد و آيات فوق نازل شد و ماجرا را چنان پيايان داد كه ديگر اين گونه كارها در درون خانهء پيامبر6كرار نشود. حال با توجه به اين شأن نزول , دوباره به ترجمهء آيات دقت كنيد. مسئله و مشكل جواب داده و حل مي شود.(1)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.