-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31073)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13358)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12330)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6933)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2032)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1971)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1716)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1196)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

اشخاص معدودي وجود دارند كه به خود يا به ديگران نفرين مي كنند آيا اين نفرين ها تأثيري در زندگي فرد نفرين شده دارد؟ آيا چنين كاري شايستة شخص مسلمان است؟

شخص مسلمان خصوصاً مؤمن به جاي آن كه به نفرين خود و ديگران بپردازد، اوّل به ديگران و در مرحلة بعد به خودش دعا مي كند.

نفرين كردن و از خلق خدا ناراحت بودن، انسان را بيمار و تاريك دل مي كند، و عامل از بين رفتن اميد و نشاط مي شود. بدگويي به مردم ريشه در سوء خلق دارد.

قرآن مي فرمايد: ويلٌ لكلّ همزة لمزة؛ واي بر هر عيب جوي مسخره كننده.[8]

خَلق انسان از مبدأيي آغاز و به مقصدي ختم مي شود. خطي كه مبدأ و مقصد را به هم پيوند مي زند. جز دنيا نيست او مي آيد كه برود، پس براي رفتن و رسيدن به مقصد اصلي مي آيد تا آغازي بي پايان داشته باشد، به همين دليل مدت كوتاه عمر فقط براي كِشت كردن است تا محصول آن در دنياي ديگر به دست آيد. پس زيبندة انسان نيست كه با سوء خُلق و نفرين عليه مردم بدگويي كند و آتش جهنم را براي خود بخرد. عقدة خود كم بيني و حقارت، حسادت، نداشتن ضرفيت و اصلاح نشدن فرد در دوران كودكي

و در محيط خانواده، نيز در دوره هاي نوجواني و جواني موجب بروز چنين پديده هايي مي شود.

در عين حال ممكن است شخصي كه عليه خود نفرين مي كند، از گزند نفرينش در امان نباشد كه بخش اعظم آن به دليل سوء خُلق و بدبيني است كه ريشه در وجودش دارد. نفرين و چند كلمه بد و بيراه گفتن نمي تواند تأثير بگذارد.

شخصي كه به ديگران نفرين مي كند، اگر به ناحق باشد، تأثيري در زندگي فرد نفرين شده ندارد، حتي اگر نفرين به حق باشد، تا خداوند مصلحت نداند، به ظاهر و در اين دنيا اثر نخواهد كرد. البته بعضي از نفرين ها مثل نفرين پدر و مادر نسبت به فرزند و يا استاد به شاگرد داراي اثر فوري است.

در عين حال لعن و نفرين كردن و يا چنين عادتي را داشتن سزاوار مؤمن نيست مگر آن كه نفرين به حق و از باب تظلم بوده و شخص در تنگنا قرار گيرد.

رسول گرامي اسلام(ص) فرمود: سزاوار نيست مؤمن دشنام گو باشد.[9]

[8] همزه(104) آية 1.

[9] محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 4، ص 2784، حديث 18235.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.