-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1832)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1068)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26561 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مي خواهم بدانم كه چرا از ام كلثوم فرزند علي و فاطمه، در روايات و كتاب هاي ديني سخني گفته نشده است؟ توضيحاتي در اين باره بدهيد.

مورّخان و سيره نگاران در تعداد فرزندان امام علي(ع) اختلاف نظر دارند. برخي فرزندان او را 26،[1] و بعضي 27 و برخي 33 نفر ذكر كرده اند.[2] اختلاف نظر دربارة تعداد فرزندان امام علي(ع) از يك سو و تشابه اسامي و القاب آن ها از سوي ديگر موجب شده كه برخي از فرزندان امام شهرت چنداني نداشته و از آن ها كم تر سخن به ميان آيد. از سوي ديگر شهرت و موقعيت فرزندان امام منوط بر آن است كه مادرش فاطمه زهرا(س) باشد. برخي از فرزندان امام مانند امام حسن(ع) و امام حسين(ع) به دليل اين كه پدرشان امام علي(ع) و مادرشان فاطمة زهرا(س) هستند و خود امام معصوم مي باشند و سخت مورد علاقة پيامبر اكرم بوده اند و از اصحاب كسا مي باشند، جايگاه بس بلندي دارند، ولي برخي از فرزندان امام كه مادرشان فاطمه زهرا(س) نبوده، معروف نمي باشند، مانند عبدالله كه از وي كم تر سخن گفته شده، و مادر او ليلي بنت مسعود است.

مشهور آن است كه ام كلثوم دومين دختر علي(ع) است كه مادرش فاطمه زهرا(س) است. در اين كه علي(ع) از فاطمه صاحب دو دختر بوده است، بين مورّخان و تذكره نويسان اختلافي ديده نمي شود.[3] شايد ام كلثوم بنابر عقيدة برخي مورخان با عمر ازدواج نمود.[4] ام كلثوم پس از سال هشتم متولد شده و سال هفدهم با عمر بن خطاب ازدواج كرد[5] و قبل از حادثة كربلا وفات نمود.[6]

برخي از مورخان دختري به نام ام كلثوم از امام علي(ع) ياد نموده اند كه مادر او

ام سعيد يا ام سعد، دختر عروه بن مسعود است[7] كه از او به عنوان ام كلثوم صغري ياد مي شود.

به حضرت زينب(س) و ديگر دختران امام علي(ع) نيز ام كلثوم گفته مي شود؛ از اين رو بايد ديد كدام ام كلثوم مقصود است؟ اگر ام كلثوم حضرت زينب(س) باشد، كه او شهرت داشته و در منابع تاريخي و متون ديني از وي زياد ياد شده است.

مضافا‍ً بر اين كه حضور زينب در كربلا و نقش آفريني او در حماسة جاودانة عاشورا بر شهرت و قهرماني او صد چندان افزوده است و همواره ياد و خاطرة او در تاريخ جاوادنه است.

خطبه هاي آتشين او در كوفه[8] و شام[9] موجب شهرت بيشتر او شده هر گاه ياد از قيام امام حسين(ع) شود، از قهرماني و فداكاري او نيز ياد مي شود. شهرت حضرت زينب(س) هم به دليل حضور او در صحنة كربلا است و هم از آن رو كه مادرش فاطمه زهرا(س) است. اگر مقصود از ام كلثوم همان باشد كه به ازدواج عمر در آمد و در صحنة كربلا حضور نداشت، به همين جهت معروف نيست، ولي خطبه هايي از

ام كلثوم در تاريخ آمده است، كه به گونة نسبي معروف است. هم در كوفه خطبه خوانده و هم در مدينه، از اين رو حضور ايشان در كربلا قوّت بيشتري دارد.

صاحبان انديشه و دانشمندان دربارة امام حسين(ع) صدها كتاب و مقاله... نوشته و از او به عنوان قهرمان تاريخ ياد كرده اند، ولي دربارة برخي فرزندان امام علي(ع) سخن نگفته و يا كم تر سخن گفته اند.

برخي مورخان مانند محسن امين احتمال داده اند كه امام علي(ع) سه و يا چهار دختر داشته كه نام و يا كنية آن ها ام كلثوم است.[10]

آن عده از فرزندان امام علي(ع) كه اسم و كنية آن ها دقيقاً مشخص نيست، هم چنين تعداد آن ها روشن نيست، نبايد انتظار داشت كه آن ها مانند فرزنداني باشند كه وضعيت آن ها مشخص است و در تاريخ تأثير گذار و نقش آفرين بوده اند.

[1] ارشاد مفيد، ص 355.

[2] اعيان الشيعه، ص 12.

[3] جعفر شهيدي، زندگاني حضرت فاطمه(س)، ص 262.

[4] همان.

[5] همان.

[6] مصطفي دشتي، معارف و معاريف، ج 2، ص 437.

[7] اعيان الشيعه، ج 2، ص 12.

[8] بحارالانوار، ج 45، ص 108، 109.

[9] مقتل الحسين، مقدم، ص 464.

[10] اعيان الشيعه، ج 5، ص 335.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.