-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(28480)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13289)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(11831)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5835)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2669)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1957)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1917)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1660)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1350)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1156)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26564 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

دشمن از چه راههايي ميخواهد جوانان را؟ به فساد بكشاند و از اسلام دور سازند؟

دشمن براي بيرون كردن مردم مخصوصاً جوانان از صحنه، از راههاي مختلفي وارد شده است:

1ـ مواد مخدر: گسترش مواد مخدر و ترويج آن عامل مهمي در بيرون كردن قشر مهم جامعه يعني جوانان از صحنة سياست و اسلام است. مشاهدة معتادان در خيابانها و بروز اختلافات خانوادگي و جدايي و طلاق به سبب اعتياد نمونههايي از اين مسئله است .

2ـ ترويج فرهنگ ابتذال: گسترش و كثرت فيلمها و سي ديهاي مبتذل و برنامههاي ماهوارهاي بزرگترين و خطرناكترين عامل به فساد كشاندن جوانان محسوب ميشود .

3ـ ترويج فرهنگ اباحيگري و به اصطلاح تبليغ از تساهل و تسامح و تشكيك در مباني اعتقادي: مردم در سالهاي اخير از طريق برخي روزنامهها و مجلات و فهتهنامهها و سياسي كردن همه چيز و هجوم گسترده و پي در پي به آن چه عامل پيروزي انقلاب اسلامي شد، نيز تشكيك دربارة برخي از تصميمات گذشته مانند دفاع مقدس و حمله به نيروهاي مذهبي د راستاي زدودن و پاك كردن افكار انقلابي و اسلامي بوده و اين خطري بزرگ براي ملت شريف ايران مخصوصاً جوانان عزيز است ؛ مخصوصاً كه اخيراً تز جدايي دين از سياست را به اذهان القا ميكنند؛ تزي كه مسلمان را از هويت ديني و استقلال خواهي و عزتطلبي تهي ميكند و آنان را براي ذلتطلبي آماده ميسازد.

5ـ بد عمل كردن برخي از دست اندركاران و مجريان و مديران مملكت آن هم در نظامي كه به نام اسلام و روحانيت است، يكي ديگر از عوامل مهم دلزدگي مردم مخصوصاً جوانان است .

را به پاي ناتواني اسلام براي ادارة جامعه ميپندارند، در حالي كه چنين نيست .

مسئوليت و رياست به عنوان خدمت به مردم و آسان كردن كارهاي اينان است، نه اشكال تراشي و بي احترامي و تأخير انداختن كارها. برخي از مديران يا كارمندان رياست خود را به اين ميدانند كه مردم را اسير گردانند؛ آنان را در سالن انتظار معطل كنند كار را مشكل و مهم جلوه دهند، در حالي كه آنان مزد بگيران مردم و==== آنان هستند .

ما نبايد بد عمل كردن برخي افراد را پاي اسلام و نظام اسلامي بدانيم .

اســلام به ذات خـود نـدارد عيبـي

هر عيب كه هست از مسلماني ما است

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.