-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(28480)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13289)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(11831)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5835)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2669)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1957)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1917)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1660)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1350)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1156)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

نظر اسلام دربارة ورزش چيست؟ آيا آيه اي در اين باره آمده است؟

ابتدا تصور مي شود كه ورزش يا بازي از يك مقوله اند و به يك معنا مي باشند، ولي اگر به حقيقت اين دو بيشتر توجه شود، معلوم مي گردد كه ورزش غير از بازي است، زيرا ارزش به معناي تمرين منظم براي سلامتي بدن و فكر و روح است. دهخدا در لغت نامه گفته است: ورزش كردن به معناي تمرين و ممارست كردن است.[8]

امّا بازي كه در عربي به آن لهو و لعب مي گويند، به هر كار كه ماية سرگرمي باشد يا به رفتار كودكانه وغير جدّي مي گويند.[9]

ممكن است بازي و ورزش در مواردي با هم اشتراك داشته باشند و در مصداق نتيجه مشترك باشند ولي بسيار فرق دارند. ورزش، كاري است عاقلانه، چون ورزشكار، ورزش و تحركات بدني را به اندازه اي كه لازم باشد انجام مي دهد و از افراط و تفريط خودداري مي كند مثلاً اگر روزي نيم ساعت براي بدن، نرمش و تحرك لازم باشد، به همان مقدار انجام مي دهد، ولي در بازي ممكن است يك بازيكن چندين ساعت به بازي مشغول باشد، در حالي كه افراط باشد.

به بازي، لعو و لعب گفته، چون بيش از اندازة لازم وقت و عمر انسان را مي گيرد.

در اسلام به ورزش اهميت داده شده، ولي از بازي و لهو و لعب مذمّت شده است.

قرآن مي فرمايد: وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوة...؛[10] هر چه در توان داريد (از نيرو و اسب هاي آماده) بسيج كنيد تا با اين تداركات دشمن خدا و دشمن تان را بترسانيد.

پيامبر(ص) فرمود: كل لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث: في تأديبه الفرس و رميه قوسه و ملاعبته امرئته فإنهنّ حق؛[11] همه سرگرمي هاي مؤمن جز در سه مورد باطل است: در آموزش اسب و پرورش آن، تيراندازي با كمان، و شوخي با زنش. اين سه مورد صحيح و حق است.

تيراندازي در اسلام و حتي شرط بندي براي برد و باخت مذموم نيست و امامان و پيامبران به تيراندازي اهميّت مي دادند. حضرت داوود تيرانداز قابلي بود. او با فلاخن موفق شد بزرگترين طاغوت زمان خود (جالوت) را از پا در آورد. امام باقر(ع) آن قدر دقيق هدف مي گرفت كه در برابر هشام بن عبدالملك ده تير پرتاب كرد كه هر كدام بر ته تير قبلي نشست.[12]

شنا نيز از بازي هاي مشروع مي باشد و مسابقة برد و باخت در مورد آن روا است. پيامبر (ص) فرمود: هر چيزي كه انسان را از ياد خدا بيرون ببرد، لهو است، مگر شوخي با همسر، تربيت كردن اسب، حركت و دويدن و آموزش شنا براي مرد.[13]

[8] دهخدا، لغت نامه، كلمة ورزش.

[9] همان، كلمة بازي.

[10] انفال (8) آية 60.

[11] حسين صبوري، ورزش در اسلام، ص 127، به نقل از وسائل الشيعه، ج 13، ص 347.

[12] همان، ص 131.

[13] همان، ص 136.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.