-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2657 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درست است كه مي گويند اگر زن و مرد كار كنند, روزي اي كه قرار بوده به دست مرد باشد,تقسيم مي شود؟ يعني تلاش زن در كمك به مخارج زندگي بي تأثير است ؟

اين مطلب صحيح نيست . هر كس اعم از مرد و زن بايد تلاش كند و رزق و روزي را با كوشش وزحمت به دست آورد. اين كه در آيات و روايات آمده كه رزق و روزي به دست خدا است , به اين معنا است كه خداوند متعال زمينهء آن را فراهم كرده و اين انسان است كه بايد دانه را بكارد و زمين را آماده كند و در استحصال آن بكوشد تا روزي به دست آورد. اگر بنا باشد كه هر كس در خانهء خود بنشيند و اميد به رزق الهي داشته باشد, اين اميدبيهوده است . بنابراين هم مرد و هم زن و هم بچه ها رزق و روزي دارند و بايد آن را استحصال كرد, حال با كشاورزي يا با كارهاي ديگر. پيامبر فرمود:

عياله كالمجاهد في سبيل اللّه ; هر كس براي به دست آوردن رزق و روزي خود و زن و فرزند خود كوشش كند, مانند كسي است كه جهاد در راه خدا كرده است >.مام صادق 7فرمود:

آبروي خود را حفظ كند و ديون خود را ادا نمايد>.(1)

پيامبر6فرمود: .(2)

باز فرمود: .(3)

پيامبر6فرمود: .(4)

كار و كوشش از برنامه هاي زندگي امام اميرالمؤمنين و امام باقر و امام صادق و ديگر ائمه و بزرگان است .

(پـاورقي 1.همان , حديث 7206و 7208و 7209و 7218

(پـاورقي 2.همان .

(پـاورقي 3.همان .

(پـاورقي 4.همان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.