-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2658 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در مورد مسائل انحرافي و لغزش هاي اخلاقي فقط دخترها آسيب مي بينند؟ (مثلا دخترهايي كه گول مردهاي پست را مي خورند و عفت خود را از دست مي دهند و يك عمر بايد با سرشكستگي و بدبختي زندگي كنند)؟

خوانده مي شود,ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جوان را از جادهء مستقيم كمال , منحرف سازد. عشق , نوعي وجاذبه اي نيرومند است كه بين انسان و يك موجود خارجي , براي رسيدن به يك هدف , ايجاد مي گردد. اگر منشأآگاهانه و مبدئي الهي داشته باشد, يكي از عالي ترين تجليات روحي انسان و از پرشكوه ترين جلوه هاي آفرينش به شمار مي رود. اما اگر به همين جاذبه تنها ريشه اي غريزي و شهواني داشته باشد و منشأ شيطاني پيدا كند, ازمظاهر نفس اماره بوده و در اين حالت , عقل و ايمان را در وجود آدمي تضعيف مي كند, به طوري كه فرد عاشق ,ديوانه وار براي رسيدن به معشوق خود, به هر كار نامشروعي دست مي زند تا به كام خود برسد, حتّي اگر در نظر مردم هم رسوايي هايي به بار آورد. دختران جوان بايد مراقب اين دام هاي خطرناك و گوناگون باشند كه با نام دروغين بر سر راه آنان قرار مي گيرد. دام هايي كه پس از افتادن در آن , غالباً رهايي از آن بسيار دشوار است وكفارهء لحظه اي غفلت و خوش بيني بيجا و تسليم شدن دربرابر الفاظ رياكارانه و توخالي را گاهي در يك عمرنمي توان پرداخت . دختراني كه از نظر كمبودهايي داشته و در محروميّت به سر برده باشند, خيلي زودتسليم اين اظهار عشق ها و محبت هاي ظاهري دروغين شده و به دام افراد منحرف و حرفه اي مي افتند كه با كمال تأسف موجب ارتباطهاي نامشروع - به صورت نامه , تلفن و ملاقات در كوچه و خيابان - مي شود كه عشق هاي دروغين و هوس هاي زودگذري بيش نخواهد بود و نقطه پاياني آن ارضاي كام جويي هاي گناه آلود و بي قيد و شرطاست و پس از آن با فرو نشستن آتش هوس و شهوت از يكديگر جدا شده و بعد از اندكي همه چيز فراموش مي گرددو مبدّل به حالت پشيماني و غم و اندوه و بي آبرويي و سردرگمي , در آغاز زندگي خواهد شد و اين خود اختلال ها و ناسازگاري هاي مراحل بعدي زندگي را به دنبال خواهد داشت . ميدان ندادن به عقل و بازگذاردن عرصهء شهوت , چشم و گوش انسان را كور و كر مي كند, به طوري كه عواقب وخيم و خطرناك آن را تنها پس ازارتكاب عمل مي فهمد; زيرا قبل از عمل , رسوايي كار ناپيدا و پوشيده است . به تعبير حضرت علي : ربّ شهرة ساعةتورث حزناً طويلاً يعني چه بسا يك ساعت شهوت راني اندوهي طولاني ببار آورد.(1) اما

علل پيدايش انحراف جنسي :

مساعد نبودن شرايط خانوادگي و محيط زندگي . ـ رعايت نكردن حريم بين زن و مرد. ـ عدم توجه والدين به احكام ديني زناشويي دربارهء يكديگر. ـ بي توجهي در مجالست ها و همنشيني با افراد بي بندوبار و لاابالي وخانواده هاي منحرف فاميل . ـ برنامه نداشتن در اوقات فراغت و بيكار بودن . رفت و آمد در محيطهاي آلوده و چشم چراني . ـ گوش دادن به گفت وگوهاي افراد منحرف و آلوده دربارهء مسائل جنسي و كسب اطلاع نادرست و نامناسب و نداشتن آگاهي صحيح به مسائل بلوغ . ـ نارسايي هاي ذهني و عدم كسب موفقيت هاي تحصيلي و درسي . ـخيال پردازي هاي انحراف آميز در هنگام تنهايي و خلوت گزيني . ـ تحريك هاي جنسي از طريق عكس ها وتصويرها. ـ ضعف ايمان و نداشتن تربيت صحيح ديني ـ همنشيني با دوست و رفيق منحرف . اگر بخواهيم همهء اين عوامل را در يك كلام خلاصه كنيم , بايد ـ بگوئيم كه رعايت نكردن راه و روش زندگي و سنت هاي اسلامي در محيطخانوادگي و اجتماعي , چه در زمان كار و يا در ايام فراغت ـ موجبات پديد آمدن اين انحرافات را فراهم خواهدساخت .

هشدار:

بايد دانست كه خطرناكتر از پيدايش حالت انحراف جنسي براي جوان , پس از آگاهي به پي آمدهاي شوم آن ,يأس و نااميدي است كه در راه مبارزه با اين عادت به خود راه مي دهد. پس جوان به جاي هرگونه سستي و يأس واضطراب بي فايده , بايد با اعتماد كامل به نصرت الهي , اقدام به ترك آن كند و بداند كه اگر واقعاً قصد ترك آن را داشته باشد, قطعاً موفق خواهد شد.

بازگشت :

جوان مبتلا به انحراف جنسي با قدري همّت و ياري خواستن از خدا, به زودي مي تواند از اين رفتار نابهنجار ـ كه ويرانگر سلامتي و سرمايهء جواني اوست ـ دست بردارد و خود را از چنگال اين عادت شوم نجات دهد و به زندگي عادي و پاك خويش بازگردد.(2) در خاتمه بايد گفت از آن جا كه دخترها از عاطفه و لطافت خاصّي برخوردارند و خيلي زود تسليم الفاظ يا كارانه و توخالي را مي خورند, زودتر در دامهاي بر سر راهشان مي افتند و آسيب پذيرترندو اين به آن معنا نيست كه پسرها آسيب اخلاقي ببينند, بلكه پسرها نيز آسيب بزرگي از حيث ايمان و اخلاق و حتّي در صورت آشكار شدن اين مسئله از حيث اجتماع مي بينند, كه موجب آبروريزي و هتك شخصيت آن ها است كه قطعاً در آينده هر دختر نجيبي حاضر نخواهد شد با او ازدواج نمايد. در پايان توصيه هاي برادرانه را به شما گوشزدمي نمائيم

توصيه ها و مراقبت هاي لازم دختران جوان :

دختر جوان بايد خود را از محيطها و موقعيت هاي تحريك آميز دور نگه دارد و از گوش دادن به موزيك هاي محرك و ديدن فيلم هاي فاسد اجتناب ورزد. ـ از پوشيدن لباس هاي تنگ و چسبنده , حتي در مقابل برادر وخويشان محرم خود هم خودداري مي كند. ـ خود را از محيطي كه مورد نگاه نامحرم است , دور نگاه دارد. ـ تخيلات و تفكرات خود را كنترل كند و بداند هر چه كه به ذهن و انديشه اش مي گذرد, خداوند بر آن آگاه است . ـ بيكاري منشأتمام انحراف ها است , دختر جوان بايد با يادگرفتن آشپزي , زمينهء موفقيّت آيندهء خود را فراهم سازد. ـ در جلسه هاي فرهنگي و مذهبي شركت نمايد و پرسش هايي كه برايش پيش مي آيد مطرح كرده و پاسخ آن ها را بيابد ـ توجه داشته باشد كه در ايام عادت ماهانه از ورزش هاي سخت و كارهاي دشوار خودداري و از آب سرد و شنا در آن بپرهيزد ـ با دوستان مؤمن و خوب رفت و آمد و مجالست داشته باشد, حتّي المقدور سعي كند نمازها را در اوّل وقت به جا آورد. ـ قبل از خوابيدن حتماً وضو بگيرد و هنگام خواب سوره هاي (معوّذتين ) و آيةالكرسي را با حضور قلب بخواند. ـ حتّي المقدور هفته اي يكبار روزه بگيرد, اين عمل در تقويت اراده اش نقش بسزايي دارد. ـ از پرخوري وتغذيه مداوم از مواد مقوّي و گرم , بپرهيز, زيرا علاوه بر اختلال هاي جسمي , اين نيروي اضافي محرّك ميل جنسي است . ـ دختر جوان بايد حريم محرم و نامحرم را حفظ نمايد و از توقّف در محلّ خلوت با فرد نامحرم جداً دوري گزيند. ـ از شوخي و خندهء با نامحرمان خودداري كرده و در صحبت كردن با آنان مراعات جدّي بودن كلام را بنمايدوحالت و صدا را طوري نازك و ظريف نكند كه موجب انحراف پسر جوان شود چنان چه قرآن مجيد در آيه 32سوره ءاحزاب به اين مسأله اشاره كرده است . ـ جوان بايد تمايلات و افكار خود را از توجّه به روابط نامشروع به روابطصحيح و مشروع و به سوي ازدواج و زندگي آينده معطوف سازد و بداند كه دير يا زود اين ايام سپري خواهد شد و اودر آينده اي نه چندان دور بايد به انتخاب همسري پاك بپردازد و در خود آمادگي هاي لازم را براي چنين زندگي سعادتمندانه اي كه نياز به سلامتي جسمي و رواني دارد, فراهم سازد.(3)

(پـاورقي 1.ميزان الحكمة, ج 1 ص 381

(پـاورقي 2.رضا فرهاديان , آنچه يك جوان بايد بداند (ويژه دختران ) ص 71ـ 77

(پـاورقي 3.رضا فرهاديان , آنچه يك جوان بايد بداند (ويژه دختران ) ص 7ص 82

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.