-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8483)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26592 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا اسلام دستور داده از اسرائيلي ها خسارت مالي گرفته شود؟

خواهر گرامي ! بزرگان گفته اند: آزموده را آزمون خطا است . و علي 7مي فرمايد: .()

(پـاورقي 1.

بر كسي پوشيده نسيت كه دختران جوان وجودشان سرشار از عواطف و احساسات است و آنان با روحيهء شورانگيزي كه دارند همه چيز را با ديدهء عشق و محبت مي نگرند و خود را در فضايي آكنده از مهر و دوستي مي بينند و هرنگاه و سخني را از جنس مخالف مش نوند, نشانهء عشق راستين پنداشته و آن را تقدير الهي تصور مي كنند, در حالي اين گونه فكر كردن ساده دلي و ناشي از خيال پردازي و سطحي نگري است .

انسان عاقل بايد حساب شده حركت كند و دختر جوان نبايد فريب سخنان فريبنده و بي اساس و نگاه هاي هوس آلود پسر جواني را كه به قصد شكارش در هاله اي از عشق و محبت اظهار مي دارد, محبتي راستين و عشق الهي پنداشته و بدون محاسبه و مشورت با بزرگ ترها و بدون اطلاع پدر و مادر قول و قرار ازدواج بگذارد, زيرا:

]اي بسا ابليس آدم رو كه هست پس به هر دستي نشايد داددست

]خواهر عزيز, خوب بود از سرنوشت كساني كه پيش از شما دچار اين اشتباه شدند و به آبروي خود لطمه زدند, درس مي گرفتيد و به اين رابطهء پنهاني و وعدهء ازدواج بدون پشتوانه كه هم با عقل ناسازگار بود و هم با شرع , دل نمي بستيدو آن را عشق الهي تصور نمي كرديد تا امروز مايهء آزردگي و سرخوردگي شما شود.

خواهر عزيز, به خاطر جلوگيري از همين آسيب ها و خطرات است كه اسلام گفته است . دختران هنگام ازدواج بايد از پدر اجازه بگيرند, زيرا دختري كه هنوز تجربه برخورد با مردان را ندارد و در عنفوان جواني است , نمي تواندعقلش را به كار اندازد و مسائل را به روشني تجزيه و تحليل كند و اقعيت هاي پنهان شده در پشت حرف هاي عاشقانه را بفهمد و سخنان دروغين و بي پايه را از محبت واقعي بشناسد.

نخستين اشتباه شما اين بود كه به حرف هاي او اعتماد كرديد و بدون مشورت با بزرگترها به انتظارش نشتيد تاخلاف گفته هايش را مشاهده كرديد و اينك مي پرسيد: چطور حاضر شد با احساسات پاك من بازي كند, در حالي كه من از اول راه و حرف خدا را ختم كلامم نمودم و قانعش كردم تنها عشقي كه جاودان خواهد شد, عشق به خدااست .

خواهر عزيز, شما كه براي عشق به خدا اين قدر اهميت قايليد, چراراضي شديد در اين مدت بر خلاف قول خداعلاقه به يك جوان نامحرم را در دل خود جا دهيد و با او صحبت كنيد؟ آيا بهتر نبود به او مي گفتيد: من فقط درچهارچوب شرع يعني ازدواج حاضرم با تو هم صحبت شوم ؟!

چطور مي گويي از اول كارمان نيّت خدايي بود, در حالي كه كار خدايي آن است كه هم هدف و هم وسيله , الهي باشد؟ مگر خدا از ارتباط دختر و پسر نامحرم نهي نكرده است ؟

در هر حال اين ها چيزهايي است كه گذشته است و پشيماني سودي ندارد, بلكه بايد براي حل مشكل چاره انديشيد و گناهش راهم نبايد به سحر و جادو نسبت داد, بلكه بايد بپذيريد اشتباه از خود شما بوده است .

اما اين كه از اول او مي خواسته شما را بازي بدهد يا بعداً بر اثر نارضايتي خانواده عقيده اش در مورد ازدواج باشما تغيير كرده است , بر ما معلوم نيست و در حل موضوع چندان تأثيري ندارد. آن چه مهم است اين است كه شماوظيفه داشتيد زود باور نباشيد و به حرف هاي واهي او گوش نكنيد. حال هم راه چاره اين است كه شما خيالبافي راكنار بگذاريد و به سحر و جادو و امثال آن ترتيب اثر ندهيد, بلكه وضعيت خود را كاملاً بسنجيد و اگر به اين نتيجه رسيديد كه خانواده اش براي شما احترام قائل نيستند و ايشان هم تحت تأثير خانواده است , بدانيد چنين ازدواجي موفقيت آميز نخواهد بود. لذا اگر خواستگار خوبي داريد, ازدواج كنيد و بيش از اين خود را درگير اين مسائل نسازيد و بگذاريدخواستگار از آغاز به خانه شما بيايد و از شما خواستگاري كند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.