-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2660 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

دكتر شريعتي فوت كردند؟ آيا مي توان با خانواده ايشان تماس گرفت ؟ چرا كتاب هاي ايشان را به جوانان معرفي نمي كنند و هيچ صحبتي از او و انديشه هايشان نمي شود؟

كيفيت وفات دكتر علي شريعتي كه در لندن روي داد, تا به حال بر كسي معلوم نشده است . بعضي معتقدند كه عمّال ساواك او را در محل اقامتش به طور پنهاني به شهادت رساندند و بعضي مرگ ايشان را بر اثر سكته قلبي و طبيعي دانسته اند. اما حقيقت امر به واسطه اين كه از كالبدشكافي ايشان به عمل آمد از مردم پوشيده ماند.

در مورد خانواده ايشان و نحوه ارتباط با آنان اطلاع درستي در دست نداريم , اما سال ها است پسر بزرگشان در خارج از كشور به سر مي برند. در مورد آثار و انديشه هاي ايشان هم , اوضاع آن طور كه شما نوشته ايدنيست و مجموع آثار ايشان هر ساله به چاپ مي رسد و نوارهاي سخنراني آن مرحوم تكثير و انتشار مي يابد و اتفاقااين چند سالهء اخير بر روي آثار ايشان بيش تر تبليغ شده است و جز معدود آثاري , الباقي در دست خوانندگان قراردارد. البته بايد توجه داشت كه ايشان حدود 24سال است كه در گذشته اند, از اين روي به واسطه تغيير اوضاع زمانه و طرح مسائل نو, آثار ايشان خود به خود دچار مهجوريت مي گردد. از سوي ديگر هم , در سالگرد وفات ايشان رسانه هاي ارتباط جمعي , مجله ها روزنامه ها, راديو و تلويزيون و... به نقد و بررسي و شناسايي افكار و آراي آن مرحوم مي پردازند. بنابراين , اگر مخالفتي با افكار ايشان در جامعه هست , موافقاني هم وجود دارند كه در صددمعرف صحيح ايشان هستند. به هر صورت , عزيز گرامي , هر انساني جايز الخطا است و مرحوم دكتر شريعتي هم ازاين قاعده مستثنا نيست , اما به هيچ وجه .()(پـاورقي 2.شريعتي از ديدگان شخصيت ها, گفتگو با مرحوم دكتر بهشتي و مقام معظم رهبري , با اندكي تلخيص .

ايشان دو دهه است كه وفات كرده اند و بر انديشمندان است كه .(1)

(پـاورقي 1.شريعتي از ديدگاه شخصيت ها, گفتگو با مرحوم دكتر بهشتي و مقام معظم رهبري , با اندكي تلخيص .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.