-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11207)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26601 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين كه قرآن هرگونه ارتباط با كافران را حرام و باطل مي داند, چرا كشور اسلامي ايران با آن كشورها, حتي امريكا ارتباط دارد؟

خواهر گرامي ! هر نوع رابطه با كافران حرام نيست , بلكه هرگونه رابطه و معامله اي كه منجر به تفوّق وتسلّط كافران بر مسلمانان گردد حرام و آن معامله باطل است . مؤمن در تمام روابط سياسي , اقتصادي , فرهنگي وغير آن , بايد عزّت و اقتدار خويش را نگه دارد ـ چه آن كه او مرتبط با است و منسوب به او است به همين جهت است كه قرآن مي فرمايد: .(1)

سلطه پذيري و سيادت و حاكميت غير مسلمان در هيچ زمينه اي جايز نيست . در آيه با ذكر به صورت , هر گونه سبيل يا راهي كه منجر به برتري و سلطه گري كافران گردد, نفي شده و امام خميني (ره ) بر اساس قاعدهء فقهي كه از آيهء مزبور استنباط مي شود, فرموده است .

بنابراين , هرگونه رابطه و معامله با كافران حرام و باطل نيست , بلكه به تصريح قرآن , غير مسلمانان دو گروه هستند:

1 گروهي كه در مقابل مسلمين مي ايستند و عداوت و دشمني با اسلام و مسلمين دارند و آنان را به اجبار ازخانه و كاشانه شان بيرون مي كنند و يا به دشمنان مسلمين كمك مي كنند. مانند اسرائيل ;

2 دستهء ديگري از آنان , در عين كفر و شرك , كاري به مسلمان ندارند, نه عداوت و دشمني با اسلام و مسلمين دارند و نه با آن ها سرجنگ دارند, بلكه پيمان هاي همكاري در عرصه هاي مختلف با مسلمانان امضا مي كنند.

وظيفهء مسلمانان در قبال در گروه غير مسلمان چيست ؟

قرآن پاسخ مي دهد: (2)

بنابر نص آيهء شريفه , برقراري رابطه با اسرائيل كه مسلمين را از خانه و كاشانه شان بيرون راندند, حرام است .چنان كه برقراري رابطه با امريكا كه

البته اين حرمت ابدي و هميشگي نيست , بلكه (3)

و 16 يك برنامه ريزي مطالعاتي چه ويژگي هايي دارد. با توجه به اين كه من دانش آموز سال سوم رياضي هستم چگونه درس بخوانم تا به سلامتي ام آسيب نرسد و در عين حال موفق بشوم .

(پـاورقي 1.ابوالفضل شكوري , فقه سياسي اسلام , ج 2 ص 400

(پـاورقي 2.ممتحنه (60 آيهء 8

(پـاورقي 3.جمعي از نويسندگان , تفسير نمونه , ج 24 ص 23

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.