-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12759)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11203)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8488)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26603 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا اسلام بعد از گسترش در جزيرةالعرب , يك دفعه بردگي را لغو نكرد؟

بردگي و برده داري داراي پيشينه و سابقهء تاريخي است . پيشينه اي كه نمي توانست در هنگام ظهوراسلام به يك باره از بين رفته و لغو شود. برده داري آن اندازه ريشه دار بود كه اسلام براي آن خود مرز و قوانين خاصي تعيين كرده بود, اگر چه در كنار آن مبارزه با اصل بردگي راآغاز كرده بود, زيرا آزادي حق هر انساني است . انسان به مقتضاي طبع خود بايد آزاد باشد, زيرا او صاحب اند انديشه و فكر و شعور اوست چنين وجودي نمي تواند به غل درزنجير كشيده شده و به خدمت اربابان درآيد.

و امّا جاي اين سؤال با شماست كه اگر اسلام با برده داري يا بردگي انسان ها موافق نبود, چرا نبايد با اعلان عمومي , حكم لغو بردگي انسان هاي مظلوم را صادر مي كرد؟

جواب را با يك جمله كوتاه مي توان بيان كرد: اسلام برنامهء دقيق و زمان بندي شده اي براي آزادي بردگان داردكه در نتيجه همهء آن ها به تدريج از يوغ اسارت رها شوند, و چون اين مسأله ريشه دار و داراي جايگاه محكم و قبول شده حتي براي بسياري از عقلاي قوم و نيز بزرگان بوده , نمي توانست با يك حكم حكومتي و فراگير به مردم ابلاغ شود, چون در آن صورت مي توانست داراي تبعات بسياري منفي باشد, آن چنان كه در بعضي منابع به علت اين مسئله پرداخته شده است , اگر اسلام طبق يك فرمان عمومي دستور مي داد همهء بزرگان موجود را آزاد كنند, چه بسابيشتر آن ها تلف مي شدند, زيرا گاه نيمي از جامعه را بردگان تشكيل مي دادند. آن ها نه كسب و كار مستقلي داشتند ونه خانه و لانه و وسيله اي براي ادامهء زندگي . اگر در يك روز و يك ساعت معيّن همه آزاد مي شدند, يك جمعيّت عظيم بي كار ظاهر مي گشت كه هم زندگي خودش با خطر مواجه بود و هم ممكن بود نظم جامعه را مختل كند و به هنگامي كه محروميت به او فشار مي آورد, به همه جا حمله ور شود و درگيري و خون ريزي به راه افتد. از اين رو بايدتدريجاً آزاد شوند و جذب جامعه گردند, نه جان خودشان به خطر بيفتد و نه امنيّت جامعه را به خطر اندازند. اسلام درست اين برنامهء حساب شده را تعقيب كرد.()البته اين تحليل پذيرفتني است , چون در جامعه بردگان اقتصاد و(پـاورقي 1- تفسير نمونه , ج 21 ص 416 با تلخيص .

سرمايه مكي كه متعلق به آن ها باشد, وجود نداشت و چنين افرادي كه به زودو جبر زور مداران از موطن خود آواره شدند و از غذاي بخور و نمير بهره مند مي شدند, چگونه مي توانستند بعد از آزادي يك باره بر خود سرو سامان دهند؟آيا وجود اين اندازه انسان بي كار نمي توانست خطر آفرين باشد؟ در هر حال اسلام با ببردگي و برده داري سخت مبارزه مي كرد و اصل حريت و آزادگي از اصول مسلّم دين كامل و پيشرفتهء اسلام بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.