-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26616 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا والدين ميان دختران و پسران در زمينههاي مختلفي چون حضور در جامعه، لباس پوشيدن، برقراري رابطه با ديگران و... تفاوت قائل ميشوند و معمولاً براي دختران در اين زمينهها محدوديتهاي بيشتري ايجاد ميكنند؟ مگر زن و مرد در اسلام حقوق مساوي ندارند؟

شايد مراد شما از والديني كه محدوديت ايجاد ميكنند، پدر و مادرهاي متدين و مذهبي است و گرنه پدر و مادرهايي كه لاابالي و غير متدين هستند، چنين محدوديت هايي را ايجاد نميكنند.

در جواب اين سؤال بايد بگوييم كه اولاً: درصد آسيب پذيري دختران بيشتر از پسران است و آثار نامطلوب ولنگاري در دختران بيش از پسران است و مفاسد اجتماعي كه مترتب بر اين دو ميشود، متفاوت است.

ثانياً: اين گونه مسائل مانند حضور در جامعه، لباس پوشيدنهاي نامناسب و برقراري رابطه با ديگران به نفع دختران نيست و در نهايت به ضرر آنان تمام ميشود. بنابراين نبايد دختران سادگي به خرج دهند و با اين اسمها و عناوين پرزرق و برق فريفته بشوند، چون تنها كسي كه از اين گونه مسائل ضرر ميبيند و آينده و هستي خود را فدا ميكنند، دختران هستند وگرنه مردان و پسران هيچ ضرري نميبرند، بلكه به مطلوب مفت و مجاني رسيده اند و هر روزي با نوعي جديد و دختري تازه ميگردند و ميچرخند. پس اگر دقيق و عميق در اين مسئله بنگريم و آثار منفي اين كار را بررسي كنيم، درمي يابيم اين گونه محدوديتها به نفع دختران است.

ثالثاً: پدران و مادران متدين و مذهبي نه تنها براي دختران خود، بلكه براي پسران نيز محدوديت هايي ايجاد ميكنند. آنان را از شركت در هر جا و مكاني برحذر ميدارند و به پوشيدن هرگونه لباسي رضايت نميدهند و به آنان اجازه نميدهند با دختران رابطه داشته باشند.

بنابراين پدران و مادراني كه متدين هستند، هم براي دختران و هم براي پسرانشان محدوديت و به تعبير صحيحتر مصونيت ايجاد ميكنند. البته درصد محدوديت براي دختران به جهت مطالبي كه عرض شد، بيشتر است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.