-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2665 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

مي خواهم دربارهء دعا و نيايش و اثر آن تحقيق كنم كه تا چه ميزان مي توان در پرتو دعا مشكلات ومصايب و ناكامي ها را تحمل نمود؟ در ضمن پرسشنامه اي دربارهء آن تهيه كرده و به پيوست ارسال نمودم . لطفاً نظرخود را دربارهء آن اعلام نموده و شما هم پرسشنامه اي در اين زمينه تهيه كرده برايم ارسال نماييد.

خواهر گرامي ! درود بر شما. از اين كه با ما مكاتبه و مشكل خود را با ما در ميان گذاشتيد,سپاس گزاريم .

بايد از شما و امثال شما دانشجويان و فرهيختگان قدرداني كرد كه موضوع تحقيق خود را مثل دعا و تأثيرات رواني آن قرار مي دهيد.

اين كار بسيار ارزنده است , چون انسان را وا مي دارد به قدر توانايي پژوهش نموده و نظر قرآن و اولياي گرامي اسلام و عالمان و محققان دين را به دست آورد و خود و ديگران از آن بهره مند شوند.

مفهوم واقعي دعا عبارت است از: درخواست فراهم شدن عواملي كه از دايرهء قدرت انسان بيرون باشد, آن هم ازكسي كه قدرتش بي پايان و هر اموي براي او آسان است .

توجه داريد درخواست نبايد فقط از زبان صادر شود, بلكه از تمام وجوه انسان بايد برخيزد و زبان در اين قسمت نماينده و ترجمان تمام ذرات وجود انسان و اعضا و جوارح باشد.

انسان براي تقويت اراده و بر طرف كردن ناراحتي ها به تكيه گاهي احتياج دارد و دعا وسيلهء ارتباط انسان به خداست كه بزرگترين و بهترين تكيه گاه است .

دعا چراغ اميد را در دل روشن مي كند و او را از يأس و نوميدي باز مي دارد.

مردمي كه دعا را فراموش كنند و از طريق آن به اميدا لايزال ارتباط برقرار نكنند, با عكس العمل هاي نامطلوب رواني و اجتماعي مواجه خواهند بود, چون قلب و روح از طريق دعا و نيايش , پيوند نزديكي با خدا پيدا مي كند وهمانند قطره اي به اقيانوس بي پايان مي پيوندد.

يكي از روان شناسان معروف مي نويسد: .

اجتماعي كه احتياج به نيايش را در خود كشته است , معمولاً از فساد و زوال مصون نخواهد بود .

البته نبايد اين مطلب را فراموش كرد كه تنه صبح نيايش كردن و بقيه روز هم چون يك وحشي به سر بردن ,بيهوده است . بايد نيايش را پيوسته انجام دادو در همه حال با توجه بود تا اثر عميق خود را در انسان از دست ندهد> ().

(پـاورقي 1. الكيس كارل (طبيب و روانشناس مشهور) نيايش , طبقه نقل تفسير نمونه , ج 1 ص 642

با اين حساب دعا در كاهش و يا بهبود استرس هاي رواني مثل اضطراب بسيار مفيد است و در تحمل مشكلات ومصايب نقش به سزايي دارد .

نظر خود را در مورد پرسشنامهء ارسالي اعلام كرديم , ولي از تهيه پرسشنامهء دعا معذوريم , چون كار واحد تنهاپاسخ به سئوالات است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.