-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1832)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1068)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26693 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوست دارم فرزندانم مذهبي و متدين باشند، لطفاً راهنمايي كنيد؟

شايد بتوان گفت يكي از مشكلترين كارها تربيت خوب و صحيح فرزندان است. براي پدر و مادراصليترين كار تربيت صحيح فرزندان است.

تربيت صحيح چيست؟ تربيت صحيح، تربيتي است كه قرآن و كتابهاي آسماني ما را بدان راهنماييكردهاند. قرآن كتاب زندگي و راهنمايي چگونه زيستن است. بنابراين بايد سعي كنيد فرزندانتان را آن طور كهقرآن ميگويد تربيت كنيد. تمام كمالاتي كه انسان لازم دارد، در قرآن بيان شده است: فيه تبيان كلي شي؛ در قرآنبيان و روش هر چه ]كه براي تكامل بشر لازم است[ وجود دارد. بعضي از افراد ميپندارند كمال و رشد آنان درچيز ديگر است و براي دستيابي بهآن چند صباحي به دنبال آن ميروند، ولي پس از مدتي سرشان به سنگميخورد و دوباره بر ميگردند، اما عمري را به بيهودگي و بطالت رفتهاند و چه خسران بزرگي كردهاند.

اساس تربيت قرآني: قرآن در بعد فردي و اجتماعي انسان تقوا و تهذيب نفس را اساس و زير بنا ميداند. ازاينرو در بسياري از موارد امر به تقوي و خودسازي ميكند. براي تربيت فرزندان و كشاندن آنان به اين سو بايدنكاتي را مراعات كنيم:

1- پدر و مادر، مخصوصاً مادر اولين الگو براي فرزندان هستند، رفتارها، گفتارهاي آنان در اخلاق و منشفرزند بسيار مؤثر است. مادر بايد از رفتن به مكانهاي نامناسب پرهيز كند؛ اهل مسجد و نماز و دعا باشد؛ دررفتارش نسبتبه فرزندان خشن و تند نباشد، نسبت به آنان مهربان و دلسوز باشد. گاهي بر اثر بداخلاقي و بد عفتيپدر يا مادر، فرزند فراري ميشود، يا ضربههاي روحي و رواني ميشود يا سر از مواد مخدر و فساد و هرزگي درميآورد؛

2- كوچه و خيابان و رفيق نقش مؤثري در رفتارهاي هنجار يا ناهنجار فرزندان دارد. از اينرو پدر يا مادر بايدبه فرزندان خود سفارش كند كه از دوستان بد پرهيز كند و گاهي مراقب رفت و آمدهاي آنان باشند و آنان را زيرنظر بگيرند.

3- گفتار و نصيحت پدر و مادر و يا عالمان ديني و شخصيتهاي پاك و متخلّق به عنوان ارشاد و راهنماييفرزندان از اهميت ويژهاي برخوردار است. حضرت لقمان به فرزندش نصيحت ميكند و اميرالمؤمنين(ع) بهفرزندش امام حسين(ع) نصيحتهاي فراوان ميكند و راهكارهاي پيش روي زندگي را برايش ترسيم ميكند. برپدر و مادر لازم است نصيحتهاي لقمان در سوره لقمان و سفارشهاي مولا در نهج البلاغه را بيآموزد. و همان رابه فرزندان تلقين نمايند.

4- موانع هدايت كه عبارت است از: رذائل اخلاقي، فيلمهاي زشت و مستهجن و دوستان ناباب بايد از سر راهفرزندان برداشته شود و گر نه تربيت كردن وجود اين موانع بسيار مشكل خواهد بود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.