-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11179)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8475)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26709 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از ديدگاه اسلام خداوند متعال وقتي انسان را خلق كرد از روح خود در كالبدش دميد و او به عنوان يك موجود الهي و آسماني پا به عرصه وجود گذاشت.

از طرفي ميگويند: انسان داراي سرشت الهي است، اگر چنين است، پس نعوذ باللَّه بايد خداوند موجودي باشد مركب از خوبيها و بديها براي اين كه انسان سرشت خدايي دارد هم خوبي دارد و هم بدي.

در قرآن خطاب به فرشتگان آمده است هرگاه خلقت انسان را تكميل كردم و از رح خود در او دميدم همگي بر او سجده كنيد.(1)

البته مفهوم اين كلام اين نيست كه خداوند مقداري از روح خود را در او دميد و جزيي از بدن خدا وارد بدن انسان شده است، بلكه مراد از نفخ در اين جا به معناي آفرينش روح است منتها چون روح از بزرگترين و عظيمترين مخلوقات است. و خداوند هم بزرگ است، لذا هر چيز بزرگ را به خود منتسب ميفرمايند. چنان كه به خانه كعبه فرموده بيتي خانه من به حضرت ابراهيم خليل، و نبي گرامي اسلامي خليلي، و حبيبي دوست من فرموده است.

بنابراين، خداوند متعال صاحب اجزائ نيست كه تا جزيي از او جزء بدن انسان شده باشد. اين كه ميگويند: انسان داراي سرشت الهي است معنايش اين است كه او فطرتاً و خلقناً خداجو و خداگرا ميباشد نه اين كه سرشت غير الهي ندارد.

انسان موجودي است داراي اميال با خواستها و گرايشهاي گوناگون، هم خواستهاي دنيوي، مادي و حيواني دارد كه اصطلاحاً غريزه نام دارد.

علي(ع) فرمود:

بدي به طور طبيعي در سرشت انسان وجود دارد اگر آدمي بر آن غلبه كند در پس پرده پنهان خواهند ماند، وگرنه آشكار خواهند شد.(2)

و هم خواستهاي معنوي مثل زيباگرايي، حقيقت جويي، نوع دوستي، خداجويي و خداگرايي كه اصطلاحاً فطرت ميگويند. در ميان اين گرايشها به اختيار خود يكي را بر ميگزينند.

مولوي ميگويد:

در حديث آمد كه يزدان مجيد

خلق عالم را سه گونه آفريد

يك گُرُه را جمله عقل و علم وجود

آن فرشته ست او نداند جز سجود

نيست اندر عنصرش حرص و هوا

نور مطلق زنده از عشق خدا

يك گروه ديگر از دانش تهي

همچو حيوان از علف در فربهي

او نبيند جز كه اصطبل و علف

از شقاوت غافل است و از شرف

اين سِوُم هست آدمي زاد و بشر

نيم او زافْرشته و نيميش خر

نيم خر خود مايل سفلي بود

نيم ديگر مايل عقلي بود.(3)

بنابراين، خداوند در نهاد انسان سرشتها و خواستهاي مختلفي قرار داده، او با اختيار خودش به يك طرفي گرايش پيدا ميكند، شخصي است كه لازم نيست خالق هر چه را كه خلق ميكند خودش نيز از آن برخوردار باشد.

پي نوشتها:

1. حجر (15) آيه 29؛ ص (39) آيه 72 فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

2. غررالحكم، ص 105.

3. مثنوي معنوي، چاپ اقبال، ص 626.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.