-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دين اسلام تا چه اندازه توانسته است نيازهاي انسانها را برطرف كند؟

اولاً، انسانهاي هر دورهاي نسبت به انسانهاي دورة قبل از خود، از سطح آگاهي و بينش بيشتري برخوردار بوده، و اديان بعدي نيز از حيث پاسخگويي به نيازهاي بشري جامعيت بيشتري نسبت به اديان قبلي خود داشتهاند; پس آيينهاي بعدي، هميشه از آيينهاي قبلي كاملتر بودهاند تا به آخرين آنها يعني اسلام ـ كه برنامة نهايي است ـ رسيده است; مثل كلاسهاي تربيتي و آموزشي كه كلاسهاي مراحل بالاتر از كلاسهاي قبلي خود كاملتر هستند. انبيا نيز براي اين كه انسان بتواند در راه پرنشيب و فراز تكامل پيش رود، هر كدام، قسمتي از نقشة اين مسير را در اختيار او گذاردهاند تا اين كه شايستگي پيدا كرد نقشة كلي و جامع تمام راه به وسيلة آخرين پيامبر9 از سوي پروردگارش در اختيار او قرار گيرد.

ثانياً: با توجه به آيه: وَ مُبَشِّرَا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُوَّ أَحْمَد;(صف، 6) و به فرستادهاي كه پس از من ميآيد و نام او احمد، است بشارتگرم، بشارت به آمدن پيامبر بعدي، زماني است كه پيامبر دوم، دعوتي پيشرفتهتر و ديني كاملتر داشته باشد; ديني كه مشتمل بر عقايد حق بيشتر، و احكام و شرايع عادلانهتر براي جامعهاش باشد و براي سعادت بشر در دنيا و آخرت نيز فراگيرتر باشد.(الميزان، علامه طباطبايي، ج 19، ص 252، نشر اسلامي.)

ثالثاً: جامعيت اسلام را هيچيك از اديان ديگر ندارند; چرا كه در همة شؤون زندگي از رابطة فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعي افراد، روابط خانوادگي، روابط فرد اجتماع، روابط انسان و جهان مداخله كرده است.(ر.ك: مجموعه آثار، شهيد مرتضي مطهري، ج 3، ص 169 ـ 195 / الميزان، علامه طباطبايي، ج 10، ص 64 انتشارات اسلامي/ تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 5، ص 335، دارالكتب الاسلامية.) قرآن كريم ميفرمايد: ... ولا رَطبٍ ولا يابِسٍ اِلاّفي كِتـَبٍ مُّبين;(انعام، 59)... و هيچتري و خشكي نيست جز آن كه در كتاب مبين آمده است. يعني تمام ريز و درشت نيازمنديهاي شما در كتاب الهي پيش بيني شده و با پياده كردن دستورات جهان آفرين، رفع نيازمندي شما ميگردد.

در آية ديگري آمده است: وما ءاتَغكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهَغكُم عَنهُ فَانتَهوا; (حشر، 7) هر چه پيامبر به شما داد بستانيد و از هر چه شما را منع كرد اجتناب كنيد.

دين اسلام ديني است كه در مقام ادعا كه با كمال صراحت و قاطعيت، خود را آخرين برنامة حيات بخش معرفي كرده و به روشني اظهار ميدارد كه پس از پيامبر خاتم رسولي نخواهد آمد و دستورالعملي از جانب خداي تعالي نخواهد رسيد، آن چه مورد نياز است، با صورتي كامل و بياني رسا در اختيار انسانها قرار داده و در مقام اثباتو عمل نيز براي تعليم دروس آموزندة الهي، آموزگاراني معصوم و علمايي دور از هوا و هوس معرفي نموده تا بشر را بر طبق دين الهي روش زندگي بياموزند و دنياي خود را آن چنان كه بايد، به روشي صحيح و درست پا بر جا ساخته تا در دنيا از مواهب و نعمتهاي الهي بهرهمند شده و در آخرت نتيجة فعاليت خود را با صورتي زيبا و دلپذير از دست تواناي الهي بگيرند و زندگي جاودانة خود را ادامه دهند و به اعتراف همگان هر كسي عالمانه و آگاهانه به اسلام و فرهنگ اسلامي مراجعه كرده است پاسخ نيازهاي خود را بهتر از آنچه انتظار داشته به دست آورده است پس نتيجه ميگيريم كه اسلام ديني است كه به تمام جنبههاي نيازهاي روحي و مادي بشر پاسخ داده است. ما در اين جا به بعضي از امتيازات دين اسلام كه نشان دهندة كمال آن است اشاره ميكنيم:

1. اسلام دين جهاني است; و به يك منطقه و يك عصر محدود نشده است.

2. اصل مساوات: دين اسلام، ملاك برتري افراد بر يك ديگر را فقط تقوا ميداند نه مسائل نژادي;

3. اسلام، ديني همگام با خلقت جهان است.

4. اسلام، انسانها را به فراگيري علم و دانش فرا ميخواند و آن را بر هر زن و مرد مسلمان واجب ميداند;

5. اسلام با انحرافات فكري مبارزه ميكند و... .(ر. ك: اسلام از ديدگاه قرآن و عترت، آيت اللّه حاج شيخ حسن سعيد، ص 75 و 76.)

البته بايد توجه كرد. هر چند دين اسلام ـ تحقيقاً ـ هيچ نيازي از انسان را بيپاسخ نگذاشته است. امّا تحقق آن در خارج مستلزم عمل به تعاليم الهي آن است. و اشكالها و نقائصي كه در مسلمانان مشاهده ميشود. به علت عدم التزام عملي آنها به اسلام است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.