-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11307)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مشخصات و رفتار هر مسلمان چگونه است؟

برخي از مشخصات يك مسلمان به شرح ذيل است:

1. خشوع در نماز 2. روي گردان از كارهاي لغو و بيهوده 3. پرداخت زكات 4. پرهيز از بيعفتي 5. متعهد به حفظ امانات 6. مواظبت از نمازها (مؤمنون، 1ـ11) 7. آرام و بيتكبر 8. اهل نماز شب 9. اهل انفاق بدون افراط و تفريط 10. موحد واقعي 11. حريم خدا را حفظ ميكند 12. زنا نميكند 13. شهادت به باطل نميدهد 14. در مجالس باطل شركت نميكند 15. با بصيرت است 16. شكيبا است (فرقان، 63ـ77) 17. با نام الله ايمانش زيادتر ميشود (فتح، 4) 18. اهل توبه، عبادت، سپاس، سياحت، امر به معروف و نهي از منكر است. (توبه، 112) 19. اهل فحش و دشنام به ديگران نيست (انعام، 118) 20. در برابر بدي سكوت نميكند (انفال، 25)

و... .

به طور كلي يك مسلمان در جهت فكر، انديشه و اعتقاد، تفكر توحيدي دارد; و در بُعد عمل، طبق معتقدات خود در مسير بندگي خدا قرار دارد; و در جهت اخلاق و تمامي امور پيامبر اكرمرا الگوي خود قرار ميدهد. لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة;(احزاب،21) مسلماً براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي بود.

برخي از رفتارهاي يك مسلمان به شرح ذيل است:

به طور كلي، قرآن كريم، رفتار يك مسلمان را 1. با خود 2. با ديگران (رهبران ديني، همسر، فرزندان، اقوام، دوستان، همسايگان، هم نوعان، بيگانگان و...) 3. طبيعت 4. و خدا تبيين كرده است:

از هر يك از موارد فوق، به نمونهاي از آيات اشاره ميكنيم:

1. قرآن كريم، در رفتار يك مسلمان با رهبران ديني ميفرمايد: سزاوار نيست كه اهل مدينه و باديهنشيناني كه اطراف آنها هستند از رسول خدا تخلف جويند، و براي حفظ جان خويش از جان او چشم بپوشند...; (توبه، 120) مؤمنان واقعي كساني هستند كه ايمان به خدا و رسولش آوردهاند، و هنگامي كه در كار مهمي با او باشند بدون اجازة او به جائي نميروند...(نور، 62); اي كساني كه ايمان آوردهايد، چيزي را بر خدا و رسولش مقدم نشمريد و پيش مگيريد و تقواي الهي پيشه كنيد كه خداوند شنوا و داناست.(حجرات، 1)

2. در برخورد با ديگران و هم نوعان خود كمال تعاون، همكاري، ايثار و محبت را دارد: ...تعانوا علي البر و التقوي و لاتعاونوا علي الاثم و العدوان...; (مائده، 2) (در راه نيكي و پرهيزگاري نبايد شما را وادار به تعدي و تجاوز كند) و (همواره) در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد و (هرگز) در راه گناه و تعدي هم كاري ننمائيد...

3. در برابر دشمنان دين خدا خشمناك و با بندگان خدا مهربان است: اشدأ علي الكفار رحمأ بينهم; (فتح، 29) در برابر كفار سر سخت و شديد، و در ميان خود مهربانند.

4. يك مسلمان خودشناسي و خودسازي دارد: قرآن كريم، ميفرمايد: اي كساني كه ايمان آوردهايد! مراقب خود باشيد! اگر شما هدايت يافتهايد، گمراهيِ كساني كه گمراه شدهاند، به شما زياني نميرساند. بازگشت همة شما به سوي خداست; و شما را از آن چه ميكرديد، آگاه ميسازد. (مائده، 105)

5. يك مسلمان، با به كارگيري تمامي ابزار براي نزديك شدن به خداوند و از بين بردن تمامي موانع ميكوشد لحظه به لحظه خود را به خالق و معبود خود نزديك كند، زيرا خداوند به او ميفرمايد: يَـََّأَيُّهَا الاْ سًِنسَـَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَيَ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَـَقِيه;(انشقاق،6) اي انسان! تو با تلاش و رنج به سوي پروردگارت ميروي و او را ملاقات خواهي كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.