-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26888 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يك دختر با توجه به شرائط امروز و مشكلات عديدهاي كه نسبت به جامعة امروز دارد چگونه ميتواند در جامعة مسلمان زندگي كند و يك دختر كاملاً قرآني و حزب اللهي باشد؟

نكات زير توصيه ميشود:

1. فراگيري اصولي اعتقادات، معارف و باورهاي حقه به صورت برهاني و مستدل

2. انجام دقيق اعمالي؟ قرآن و سنت (اسلام) به آن امر و نهي كرده است. (با تقليد از مرجع تقليد)

3. مطالعات عميق دربارة انسانشناسي، شناخت راههاي تكامل، شناخت آفات و موانع (مانند: هواي نفس، وسوسههاي شيطان، چشم هم چشميها در جامعه، ابزار مخرب و فسادانگيز، دوست ناباب، حضور در محافل لهو و لعب و...) و شناخت مبارزه با آفات و...

4. انس بيشتر با قرآن و روايات و سيرة امامان معصوم::

پيامبر اكرمفرمودند: فتنهها به سوي شما ميآيد مانند ابرهاي سياه در شب ظلماني، گفتند: اي پيامبر خدا به چه وسيله ميتوان نجات يافت؟ فرمود: بر شما باد به قرآن زيرا هر كس قرآن را امام (و راهنماي) خود قرار دهد او را به بهشت ميرساند و كسي كه آن را پشت سر اندازد او را به جهنم ميكشاند و آن (قرآن) واضحترين به سوي بهترين راه است كسي كه به وسيلة آن سخن بگويد راست ميگويد، و كسي كه به وسيلة آن حكم كند به عدالت حكم كرده است، و كسي كه آن را اخذ كند پاداش ميگيرد و كسي كه به آن عمل كند موفق ميشود.(ارشاد القلوب، حسن بن ابي الحسن ديلمي، ج 1، ص 8، انتشارات شريف رضي.)

پيامبر اكرمبه ابن عباس ميفرمايد: به زودي مردم به راست و چپ ميروند (از راه مستقيم منحرف ميشوند) پس اگر چنين شد علي بن ابي طالبو حزب او را تبعيت كن; چون او با حق و حق با او است و (اين دو يعني عليو حق) جداشدني نسيتند تا بر سر حوض (كوثر) بر من وارد شوند.(بحارالانوار، مجلسي ـ رحمة الله عليه ـ ج 36، ص 385، مدرسه الوفأ.)

5. تقويت ايمان و اراده: وَ مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُو وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ;(تغابن،11) و هر كه به خدا ايمان بياورد، خداوند قلبش را هدايت ميكند و او به هر چيزي داناست.

6. تقوا و توكل: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَغكُم;(حجرات،13)، هر آينه گراميترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شما است.; وَ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه;(طلاق،3)، هر كس بر خدا توكل كند، خدا او را كفايت ميكند. امام عليميفرمايد: هر كه به خدا اعتماد پيدا كند به او شادي و سرور مينماياند و هر كه بر خدا توكل كند كارهايش را خدا سامان ميدهد.(بحارالانوار، مجلسي ـ رحمة الله عليه ـ ج 68، ص 151، مؤسسة الوفأ.)

7. رفتن به مسجد، پناه بردن زباني و عملي به خداوند از شرّ هواي نفس و وسوسههاي شيطان، توجه دائمي به خداوند، در نظر گرفتن حق نه مردم، تابع جوّ نبودن و... از جمله مطالبي است كه رعايت آنها ميتواند شما را در انجام وظيفة الهي ياري دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.