-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11243)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8493)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4628)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26924 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در هنگامي كه مخالفان اسلام قرآنها را به آتش كشيدند، در قرآن جديد تغييراتي به وجود آمد؟ عاملان اين كار را بنويسيد؟

در طول تاريخ هرگز چنين اتفاقي نيفتاده است كه مخالفان اسلام تمامي قرآنها را به آتش بكشند به گونهاي كه قرآن جديدي تهيه شده باشد. بله مواردي وجود دارد كه در گوشهاي از جهان اسلام مخالفان چند نسخه از قرآن كريم را سوزاندهاند اما هم زمان در ساير نقاط جهان اسلام هزاران نسخه از قرآن موجود بوده است. لذا، قرآنهاي موجود و قرآنهايي كه نزد مسلمانان بوده و هست همان قرآني است كه بر پيامبر اكرمنازل شده است و كوچكترين تغييري در آن رخ نداده است.

علاوه، از وعدههاي قطعي خداوند اين است كه، قرآن را به همان گونه كه نازل شده ]بدون كمترين تغييري[ تا قيام قيامت حفظ كند. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَـَفِظُونَ ;(حجر،9) ما قرآن را نازل كرديم ; و ما به طور قطع نگهدار آنيم.; وَ إِنَّهُو لَكِتَـَبٌ عَزِيزٌ # لآيَأْتِيهِ الْبَـَطِـلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَمِنْ خَلْفِه;(فصلت،41و42) و اين كتابي است قطعاً شكستناپذير. كه هيچ گونه باطلي، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نميآيد.

چنان چه ميبينيم در آية اول همة عوامل تاكيد كننده در كلام، در كنار هم قرار گرفتهاند ; تا اين حقيقت مهم را بيان كند كه، قرآن، هرگز دستخوش تغيير نميشود. در آية دوم كه ميفرمايد باطل هرگز در آن راه پيدا نخواهد كرد، در واقع هر گونه تغيير و تبديلي را نيز نفي ميكند.

از همه مهمتر اين كه، مسلمانان، سعي داشتند قرآن را حفظ كنند، و در تاريخ اسلام حافظان قرآن بسيار بودند ; و به اين وسيله قرآن را از دست خوش هر گونه تغيير حفظ ميكردند.

حملة مغولها به سرزمينهاي اسلامي و به آتش كشيدن كتاب خانهها و قرآنها، حمله مسيحيان آندلس به مسلمانان، و آتش كشيدن برخي كتاب خانهها به ويژه كتاب خانة معروف اسكندرية مصر و... از جمله حوادث تلخ تاريخ اسلام است كه به آتش كشيده شدن قرآنها را نيز در بر داشته است.(ر.ك: درس نامه علوم قرآني، جوان آراسته، ص 215ـ222، دفتر تبليغات اسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.