-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12767)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11383)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8509)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4635)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1509)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1350)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1152)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(955)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(835)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26926 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر در قرآن كريم تحريفي به وجود نيامده ـ كه همه به آن اعتقاد كامل داريم ـ پس دليل بوجود آمدن فرق مختلف اسلامي چيست؟

در قرآن كريم تحريفي صورت نگرفته و آيات آن بدون هيچ گونه كم و يا زياد به دست ما رسيده است; لآيَأْتِيهِ الْبَـَطِـلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَمِنْ خَلْفِهِي تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد;(فصلت،42) از پيش روي آن و از پشت سرش باطل به سويش نميآيد، وحي ]نامه[اي است از حكيم ستوده ]صفات[. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَـَفِظُون;(حجر،9)، ما قرآن را نازل كرديم و ما به طور قطع نگه دار آنيم.

از طرفي آيات قرآن كريم، به محكمات و متشابهات تقسيم ميشوند; محكمات آياتي هستند كه مفهوم آن بقدري روشن است كه جاي گفتگو و بحث در معناي آنها نيست مانند آيه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد و...

واژة متشابه در اصل به معناي چيزي است كه قسمتهاي مختلف آن، شبيه يكديگر باشند، به همين خاطر به جملهها و كلماتي كه معناي آنها پيچيده باشد و گاهي احتمالهاي مختلف دربارة آنها داده ميشود، متشابه ميگويند; پس منظور از آيات متشابهات، آياتي است كه معاني آن در آغاز نظر پيچيده است و احتمالهاي متعدد در آن ميرود و با توجه به محكمات و روايات معتبر تفسير آنها روشن ميشود; قرآن كريم ميفرمايد: او كسي است كه اين كتاب ]آسماني[ را بر تو نازل كرد كه قسمتي از آن آيات محكم ]صريح و روشن[ است كه اساس اين كتاب ميباشد ]و هر گونه پيچيدگي در آيات ديگر به نظر برسد با مراجعه به اينها بر طرف ميگردد[ و قسمتي از آن متشابه است; ولي آنها كه در قلوبشان انحراف است، از متشابهات پيروي ميكنند، تا فتنه انگيزي كنند ]و مردم را گمراه سازند[ و تفسير ]نادرستي[ براي آن ميطلبند، در حالي كه تفسير آنها را جز خدا و راسخان در علم نميدانند ]آنها هستند كه بر اثر فهم و درك اسرار همة آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهي[ ميگويند: ما به همه آن ها ايمان آورديم همه از طرف پروردگار ماست، و جز صاحبان مغز متذكر نميشوند. (آلعمران،7)(ر.ك: نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 320ـ329، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

بنابراين ممكن است يكي از علل بوجود آمدن اختلاف و وجود فرقهاي متعدد، فهم غير صحيح از متشابهات باشد. البته علتها و عوامل ديگري نيز وجود داشته و دارد كه به مرور زمان در ميان مسلمانان باعث پديد آمدن فرقهها و مذاهب مختلف شده است كه به عناوين برخي از آنها اشاره ميشود:

1. جريان سقيفه بني ساعده و انحراف امامت و جانشيني پيامبر از مسير واقعي آن بعد از وفات پيامبر اكرم.

2. منع نقل و نوشتن احاديث پيامبر بعد از وفات آن حضرت تا زمان منصور خليفة عباسي (حدود صد سال).

3. ساختن احاديث دروغي در زمينههاي مختلف (خصوصاً مدح خلفا، حقانيت آنها، فضل معاويه) و نسبت دادن اين احاديث به پيامبر اكرم; كه علامة اميني; در كتاب الغدير (ج 5، نشر دارالكتاب العربي) بيش از چهارصد هزار از اين احاديث را شمارش نموده، كه برخي از فرقههاي اسلامي شديداً به آن معتقدند و براساس اين احاديث عمل ميكنند.

4. تكبر، تعصب، رياستطلبي، نفاق، كينه و سودجويي برخي افراد سرشناس اسلامي.

5. روبرو شدن مسلمانان بعد از فتوحات اسلام با فرهنگها، عقايد و انديشههاي مختلف يهودي، مسيحي رومي، ايراني، تأثيرگذاري انديشههاي آنان در مسلمانان، و ورود اسرائيليات و اسطورههاي يهود و نصاري در احاديث اسلامي.

6. فهمها و تفسيرهاي مختلف از قرآن; در زمان پيامبر اكرماگر در فهم آيهاي از قرآن اختلاف پيش ميآمد، ميرفتند پيش پيامبر و آن حضرت حق را براي مردم بيان، و رفع اختلاف مينمود، ولي بعد از وفات آن حضرت اين گونه نبود. براساس حديث متواتر ثقلين (كه شيعه و سني آن را نقل كردهاند) پيامبر اكرمبراي بعد از وفات خود نيز چاره انديشي كرده بود تا مسلمانان گمراه نشوند (فرمود: من در بين شما دو چيز گرانبها ميگذارم: كتاب خدا و عترت (اهلبيتم:); اين دو از هم جدا نميشوند اگر به اين دو تمسك كنيد هرگز گمراه نخواهيد شد) اما بعد از وفات آن حضرت، مفسران واقعي قرآن، حامل علوم پيامبر يعني اهل بيت معصوم: از رأس جامعة اسلامي كنار گذاشته شدند و مسلمانان به اختلاف و گمراهي دچار شدند.(ر.ك: بحوث في الملل و النحل، آيتالله جعفر سبحاني، ج 1، ص 47ـ109، نشر مركز مديريت حوزة علميه قم / معالم المدرستين، العلامه سيد مرتضي عسكري، ج، ص 17ـ23، المجمع العلمي الاسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.