-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23858)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10890)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5658)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2600)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1831)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1066)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26946 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فردي در خانوادهاي زندگي ميكند كه گناه در آن شايع است; با توجه به اين كه شخص مسلمان بايد از محيط معصيت دوري كند، وظيفة اين فرد چيست؟

وظيفة اوّل هر مسلمان در برابر گناه اين است كه آن محيط را تغيير داده محيط را از گناه پاك كند، نه اين كه از آن جا دور شود.

اگر شخص، توان امر به معروف و نهي از منكر ندارد و ممكن است كه با باقي ماندن در محل گناه، آلوده شود، در اين شرايط بايد از آن محيط به محل ديگري سفر (هجرت) كند. خداوند در اين باره ميفرمايد: اِنَّ الَّذينَ تَوَفّغهُمُ المَلغكَةُ ظالِمي اَنفُسِهِم قالوا فيمَ كُنتُم قالوا كُنّا مُستَضعَفينَ فِي الاَرضِ قالوا اَلَم تَكُن اَرضُ اللّهِ وَسِعَةً...;(نسأ،97 و 98)، كساني كه فرشتگان، روح آنها را گرفتند، در حالي كه به خويش ستم كرده بودند ]گناهكار بودند[، به آنها گفتند: شما در چه حالي بوديد؟ ]با اين كه مسلمان بوديد، چرا در صف كفّار جاي داشتيد؟[ گفتند: ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم آنها ]= فرشتگان[ گفتند: مگر سرزمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟ آنها ]عذري نداشتند و[ جايگاهشان دوزخ است و سرانجام بدي دارند. مگر آن دسته از مردان و زنان و كودكاني كه به راستي تحت فشار قرار گرفتند ]و حقيقتاً مستضعفند[; نه چارهاي دارند و نه راهي (براي نجات از محل آلوده) مييابند.

اما روش هجرت در هر زمان و موقعيت و به تناسب هر سن متفاوت است، براي يك نوجوان يا مثلاً يك خانم، نبايد اين هجرت و سفر، به صورت ترك خانه و فرار و رفتن به موقعيت ناشناختة ديگري باشد، زيرا در اين صورت خطر بيشتري او را تهديد ميكند.

چنين شخصي بايد; 1. تا حدّ ممكن خود را در خارج از منزل، به كاري مشغول كند، مانند برنامهريزي منظّم براي رفتن به كتابخانه، كانونهاي ورزشي پاك، كار كردن در شغلهاي مناسب، دوره ديدن در آموزشگاههاي فنّي و حرفهاي، و...; به گونهاي كه فقط براي استراحت به منزل برگردد.

2. به تدريج محل زندگي خود را به نزد يك فاميل صميمي و نزديك، مثل پدر بزرگ و يا... منتقل كند.

3. سعي كند به گروهها و جمعهايي كه وي را در مقابل انحرافات، مقاوم و واكسينه ميكند ـ و معمولاً همه جا وجود دارد ـ بپيوندد، مثل بسيج، جلسات قرآني، انجمنهاي مذهبي و...

4. كارآيي و هنر و محبوبيت خود را به حدي برساند كه ديگران حاضر باشند به خاطر خواهش او، از كارهاي خلاف خود دست بكشند يا اين كه او را الگوي خود قرار دهند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.