-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12759)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11202)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8488)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1346)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26965 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سازش ميان اسلام و كفر تا چه حد است؟

سازش ميان دو مكتب و دو انديشه و تفكر، به اين است كه هر كدام، از برخي اصول و ارزشهايي كه دو مكتب و انديشه را از هم جدا ساخته و در برابر يكديگر قرار داده است، دست بردارند.

اسلام هرگز نميتوانند با كفر سازش كند. اسلام و كفر دو برنامة متضاد و دو مسير كاملاً جدا ميباشد، و هيچ شباهتي با يكديگر ندارند. اسلام بر اساس توحيد بنا شده است و توحيد انسان را به خدا مربوط ميسازد، در حالي كه كفر و شرك، آدمي را از خدا بيگانه ميكند. توحيد رمز وحدت و يگانگي در تمام زمينهها است، ولي شرك و كفر موجب تفرقه و پراكندگي در همة شؤون است.

خداوند در آيات فراواني، پيامبر اسلامو مسلمانان را از سازش با كافران و مشركان نهي ميكند. از اين رو، مبارزه پيامبر با بت و بتپرستي يك مبارزة آشتيناپذير و پيگير از آغاز تا پايان عمر اوست. پيامبر در عمل نشان داد كه هيچ گونه مصالحه، سازش و انعطافي در برابر بت و بتپرستي ـ حتّي در سختترين حالات ـ نشان نميدهد.

تاريخ اسلام نشان ميدهد كه بارها كافران و يا گروههايي از منافقان كوشيدند پيامبر اسلامبه سازش و تسليم بكشانند، گاه پيشنهاد كردند كه نام بتها را به بدي نبرد و از آنها انتقاد نكند، گاه گفتند: اجازه ده يك سال ما معبود (خدا) تو را بپرستيم و يك سال هم تو معبودان (بتها) ما را پرستش كن، گاه ميگفتند: به ما مهلت ده تا يك سال ديگر به برنامههاي خود ادامه دهيم و بعد ايمان بياوريم، گاه پيشنهاد ميكردند تهيدستان و مؤمنان فقير را از گرد خود دور كن تا ما ثروتمندان با تو هم صدا شويم و گاه براي دادن امتيازات مالي و پست و مقام و زنان زيبا و مانند آن به پيامبر اعلام آمادگي ميكردند. پيامبر در برابر همة اين سخنان و پيشنهادها ايستاد و حاضر به سازش نشد و از خود نرمش و انعطافي نشان نداد.

برخي از آياتي كه سازش ناپذيري اسلام و كفر را بيان ميكنند عبارتند از:

1. سورة كافرون; بگو اي كافران، آنچه را شما ميپرستيد من نميپرستم، و نه شما آن چه را من پرستش ميكنم ميپرستيد، و نه من هرگز آنچه را شما پرستش كردهايد ميپرستم، و نه شما آن چه را كه من ميپرستم عبادت ميكنيد. (حال كه چنين است) آيين شما براي خودتان و آيين من براي خودم.

2. يونس، 104; ]اي پيامبر به مشركان[ بگو: اي مردم، اگر در دين من ترديد داريد، پس ]بدانيد كه من[ كساني را كه به جاي خدا ميپرستيد نميپرستم، بلكه خدايي را ميپرستم كه جان شما را ميستاند و دستور يافتهام كه از مؤمنان باشم.

3. احزاب، 48; ]اي پيامبر[ كافران و منافقان را فرمان مبر، و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد كن.

4. قلم، 9 تا 14.

پس ميان اسلام و كفر هيچ گونه سازشي وجود ندارد; ولي رابطه داشتن مسلمانان با كافران، با سازش تفاوت دارد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 8، ص 396 و ج 14، ص 143 و ج 17، ص 367 و ج 24، ص 33 و 383 و ج 27، ص 391، دارالكتب الاسلامية.)

غير مسلمانان چهار گروهاند: اهل ذمه، محارب، معاهد و مهادن.

اهل ذمه، اقليتهاي ديني (مسيحي، يهودي و مجوسي) هستند كه در داخل كشورهاي اسلامي زندگي ميكنند و مشمول قوانين آن كشورند و حكومت اسلامي متعهد است جان و مال و ناموس آنان را حفظ كند و از حقوق آنان دفاع نمايد و آنان مالياتي (جزيه) به حكومت اسلامي ميپردازند.

محاربين، كافرانياند كه در حال جنگ با مسلمانان هستند. مانند اسرائيل كه در اين زمان با مسلمانان در حال جنگ است و از هيچ گونه كارشكني بر ضد مسلمانان كوتاهي نميكند. مسلمانان در برابر آن هيچ گونه تعهّدي ندارند و نبايد با آن رابطه برقرار كنند.

معاهد، كافراني هستند كه عهد و پيمان با مسلمانان دارند، هر چند در خارج محيط اسلامي زندگي كنند و اهل كتاب (مسيحي، يهودي و مجوسي) نباشد. رابطه با چنين كافراني بر اساس احترام متقابل، مانعي ندارد.

مهادن، كافراني كه نه اهل كتاب هستند، نه پيماني با مسلمانان دارند و نه در حال جنگ با مسلمانان ميباشند، بلكه جداگانه از مسلمانان در كشور خود زندگي ميكنند و هيچ مزاحمتي با مسلمانان ندارند. با چنين كافراني، بايد با رعايت اصول انساني و اخلاقي برخورد كرد.(ر.ك: پيام قرآن، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 10، ص 383ـ402، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.