-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11207)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26972 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دليل اين كه مركز فرهنگ و معارف قرآن هنوز نتوانسته است آمار دقيقي از تعداد كلمات به كار رفته در قرآن ارائه دهد چيست؟

در مورد آمار دقيق كلمات به كار رفته در قرآن بايد بگوييم: عدم ارائة آمار دقيق دربارة كلمات يا حروف قرآن، به اختلاف معيار در كلمه و حرف بودن بر ميگردد. ميدانيد كه اصطلاح كلمه و حرف و اسم و فعل و جمله و امثال اينها، ساختة دست بشر است و بشر در تعريف آنها به نظر يكساني نرسيده است; يعني با آن كه هيچ كدام از محققان و آمار گيران در مقدار قرآن، هيچ اختلافي ندارند، ولي در آمار كلمات يا حروف همان مقدار مورد اتفاق، اختلاف دارند، زيرا بنا به نظر بعضي، فلان واژه، يك كلمه و بنابر نظر برخي ديگر، همان واژه، دو كلمه محسوب ميشود; براي مثال يكي از مواردي كه مورد اختلاف است، آن است كه آيا حروف مقطعة قرآن ـ كه در اول بعضي سورهها آمده است ـ يك كلمه به حساب ميآيد و يا كلمه محسوب نميشود، بلكه چند حرف است، و يا آن كه ذلك، چند كلمه به حساب ميآيد يا يك كلمة مركب است؟ اينها و صدها مورد مانند اينها كه منشأ آن، علم و اطلاعات ناقص بشر دربارة تعريف كلمه و حرف است، سبب شده تا در عدد كلمات قرآن ـ دست كم ـ 17 قول، به وجود بيايد; با اين كه همگي روي قرآني نظر ميدهند كه هيچ كس در كم و زيادي آن ترديد ندارد.(براي اطلاعات بيشتر، ر.ك: المعجم الاحصائي لالفاظ القرآن الكريم، (فرهنگ آماري قرآن)، دكتر محمود روحاني، نشر آستان قدس رضوي)

دربارة تعداد آيات، كلمات، حروف و ديگر اطلاعات آماري قرآن، زحمات و تحقيقات فراواني به وسيله محققان علوم قرآني صورت گرفته است; ولي به عللي، در تعداد آنها اختلاف شده كه از جمله ميتوان به علل ذيل اشاره كرد: الف) عدهاي در تمام سورهها (بجز توبه) بسم الله را آيهاي مستقل و عدة ديگر تنها بسم الله را در ابتداي سوره حمد يك آيه محسوب كردهاند كه باعث اختلاف در آيات، كلمات و حروف قرآن ميشود. ب) تفاوتهاي چاپي و گاه اشتباه نويسندگان و خطاطان قرآن در محل آيه، موجب كم يا زياد شدن آيات ميشود. ج) به خاطر اختلاف قرائتها گاهي تعداد حروف كم يا زياد ميشود; مثلاً، در مالك يوم الدين كه ملك يوم الدين نيز خوانده ميشود. د) اختلاف رسمالخطها كه موجب ازدياد يا نقصان حروف ميشود; مثل: ملائكه و ملـَئكه و شيطان و شيطـَن.'û) اختلاف در نوع كلمات، مثلاً: ما اصبرهم را عدهاي يك كلمه و عدهاي دو كلمه ميدانند; ولي آنچه در ذيل ميآيد، از بقيه اقوال صحيحتر به نظر ميرسد. تعداد آيات قرآن، 6236 آيه ـ تعداد كلمات قرآن، 77437 كلمه(دايرةالمعارف شيعه، شيخ محمدحسين اعلمي حائري، ج 14، ص 301، نشر اعلمي، بيروت.)تعداد حروف قرآن، 321180 حرف يا 322770 حرف.(دايرةالمعارف، همان / مرآتالعقول، ج 2، ص 536.)اين تذكر لازم است كه بنا به گفته مفسر بزرگ قرآن، علامة طبرسي، قول كوفيين منسوب به حضرت عليبوده و صحيحترين اقوال است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.