-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8484)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا بهتر نيست مساجد، اين مهمترين كانون اسلام، به وسيلة قوانين مصوّب مجلس، حمايت شوند؟

1. مسجد، همان گونه كه در سؤال شما پرسشگر محترم آمده، مهمترين كانون اسلام است. اين اهميت به دليل پالايش روح، تزريق معنويت و در يك كلام، گرمي بخشيدن و جان دادن به باورهاي اصيل اسلامي است. قرآن كريم در اينباره ميفرمايد: وَ أَنَّ الْمَسَـَجِدَ لِلَّهِ فَلاَتَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ;(جن،18) و مساجد از آنخداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد. با فرض اين كه اين آية شريفة بنابر بعضي از تفاسير، مربوط به مواضع هفتگانه سجده مربوط باشد;( تفسيرالميزان، علامه طباطبايي;، ج 20، ص 50، چاپ جامعه مدرسين. ) آيات ديگري نيز به اين حقيقت اشاره دارند، از جمله: وَ مَنْ أَظْـلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـَجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُو وَ سَعَيَ فِي خَرَابِهَآ;(بقره،114)كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد جلوگيري كرد و سعي در ويراني آنها نمود. از اين رو، ادعاي مذكور، مورد تأييد قرآن نيز ميباشد.

2. با وجود چنين نقشي براي مسجد، پيداست كه ايجاد هر گونه رابطه با مسجد، چه بهرهوري شخصي و چه ارائه خدمات به اين مركز مقدس، نتيجة اعتقاد و باور قلبي است; از اين رو، غير از وابستگيهاي عقيدتي، هيچ عنصر ديگري نميتواند انسان را به اين مكان مهم ديني گسيل كند. به اين خاطر، شايسته است كه ساختن و ادارة مسجد، با اختيار مردم و از روي عقيده به جايگاه آن صورت گيرد.

3. ضرورت ساختن و ادارة مساجد، به وسيلة خود مردم ـ به منظور استفاده بهينه از آن، مانع از اين نيست كه سازمانهاي دولتي، مانند: اوقاف، تبليغات اسلامي، امور مساجد و... بر مجموع برنامههاي مسجد، نقشي نظارتي و جهتدهي كلي داشته باشند، تا همين مردمي كه با اعتقاد قلبي خود، به اين مراكز مقدس روي ميآورند و خالصانه براي آن، وقت و مال صرف ميكنند، همت آنان در رونق مساجد، سمت و سويي كاراتر پيدا كند. بيان مركز ياد شده در اين بند، از آن روست كه اين مراكز، در اين امور كارشناس هستند. چرا كه كساني بايد درباره امور مساجد در سطح كلان، اظهارنظر كنند كه مدتي طولاني در مسير فعاليتهاي مساجد، گام برداشته، تجربه لازم را در اينباره دارا باشند; به همين دليل، اگر هم در مراكز قانونگذاري يا هر جايي ديگر، چنين كاري بخواهد قانونمند شود، بايد فقط به دست روحانيون فعّال در امور تبليغي مسجد، هيئتهاي امناي مسجد سابقه دار، دردمند و با تجربه و معماران متخصص در ساخت و ساز آنها باشد; از ين رو، اگر هم قرار است قوة مقنّنه و اجرايي كشور در اين جهت گامي بردارند، بايد در قالب گروههاي تخصصّي ياد شده صورت گيرد.

5. سازمانهاي مرتبط با مساجد، با چنين تركيب ياده شدهاي، ميتوانند براي سازمان دهي به بخشي از مسائل مسجد و جهت دادن به مردم براي تحققّ آن، نقشي به سزا ايفا كنند، براي نمونه بيشتر مساجد، در كنار خود، اتاق و محل سكنايي، براي روحاني و مبلّغ، اعزام شونده به اين مراكز در اختيار ندارند. اين امر مانع از اين نيست كه روحاني بايد در متن مردم باشد و جمع ميان اين دو موضوع امكانپذير است. اين نكته، توضيحاتي لازم دارد كه در اين مختصر نميتوان آن را بررسي كرد، هم چنين، شيوة انتخاب هيأتهاي امنأ و حوزة كاري آنها، بايد تا حدودي نظام يافته باشد. مداخلة سازمان اوقاف يا سازمان امور مساجد، به منظور نظامدهي معقول به آن، ضروري به نظر ميرسد براي پيشگيري از آشفتگي در كارِ مراكز ياد شده به منظور نظارت بر كار آنان، ارتباط اداري خود را با اين هيئتها، به طور دائم حفظ كنند و به مسائلي از جمله بودجة سالانة مساجد و ديگر نيازمنديهاي آن رسيدگي نمايند. البته تأكيد ميشود اين نقش، تنها نقشي نظارتي است و به هيچ وجه نبايد در اين جهت، بودجهاي دولتي در نظر گرفته شود; آنچه انجام ميگيرد، خط دهي به هيئتهاي امنأ مساجد، در قالب مصوّباتي است كه براي مساجد سراسر كشور، به طور كليّ در نظر گرفته شده است وهيئتهاي امنأ، خود منتخب مردم بوده و با سرماية مردم، امور مساجدرا پيش ميبرند و هم چنين اين ادارات ميتوانند در مراسم انتخاب هيئتهاي امنأ و رسميت دادن به آنها، پس از انتخاب مردم، نقش داشته باشند. خلاصه آن كه مساجد، بايد در يك بستر مردمي ـ دولتي، سامان داده شوند; با اين توضيح كه جنبة مردمي آن، درصد بالايي از مديريّت مساجد را و بلكه اساس و بنيان آنها را تشكيل دهد، و نقش دولت و قوانين مسجد، تنها در نظم بخشي، قانونمند كردن همين حركت مردمي، به منظور استفاده هر چه بهينهتر از آن است باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.