-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26991 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يك فرد عادي چطور ميتواند از دين اسلام حمايت و دفاع كند؟

يكي از راههاي موفقيت در هر كاري، آشنايي با وظيفه است. وظيفه همه مسلمانان ـالبته هر كس نسبت به اندازه توانايي خودش ـ نسبت به دين اسلام، ترويج آن و حمايت از آن است.

متأسفانه بيشتر افراد، خود را يا كارهايي را كه ميتوانند انجام دهند كم اهميت ميشمارند، لذا چندان به كاري كه ميتوانند انجام دهند، اهميت نميدهند.

اگر باور داشته باشيم كه حتّي با رفتار به ظاهر كوچكي ميتوان مؤثر بود، كارها آسان شده و گامهاي بزرگتر را به راحتي و با توفيقات بيشتري از سوي خداوند بر خواهيم داشت; وَ الَّذِينَ جَـَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عنكبوت،69)

حمايت از اسلام راه كارهاي متعددي دارد. برخي از آنها عبارتند از:

1. تقويت آموزههاي اسلام در خود و انتقال صحيح آن به نسل بعدي; روشن است كه بزرگترين فقر، فقر فرهنگي است. كودكان و جوانان تهيدست از معارف اسلام، با كوچكترين شبههاي، دچار ترديد شده و گاه راه باطل را در پيش ميگيرند; بنابراين، وظيفه ما است كه خود ونسل خود را به غناي فرهنگي برسانيم.

به نظر ميرسد اگر هر مسلماني، به اين وظيفه عمل كند، اسلام بيمه شده و از سوي نااهلان گزندي به آن، نخواهد رسيد.

2. تبليغ و ترويج اسلام: ترويج اسلام يكي از كارهاي مهمي است كه هر مسلماني بايد به آن اقدام كند. در اين راه، مبلغان حرفهاي شيوه خاص خود را دارند و افراد عادي، با شيوه ديگري ميتوانند مؤثر باشند. افراد عادي با رفتار صحيح خود ميتوانندجلوه خوشايندي از اسلام براي ديگران نمايش دهندو دست كم باعث دلزدگي ديگران از اسلام نشوند.

3. حمايت از كساني كه پرچمدار اسلام واقعي هستند; بهترين راه حمايت از اسلام براي كساني كه خود نميتوانند طلايهدار گروهي باشند، گوش به فرمان بودن افراد خبره و دلسوز، در جامعه است. معمولاً اين افراد در هر مقطعي راه كارها را براي پيروان خود مشخص ميكنند.

4. امر به معروف و نهي از منكر(آلعمران،110)

5. مبارزه با خرافات.

6. تشكيل جلسههاي مذهبي براي عمق بخشيدن به اعتقادات مردم.

7. فرا خواندن مردم به اتحاد و تفاهم(آلعمران،103)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.