-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11250)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8494)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4629)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26992 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت اصلي انحراف مسلمين از عدل اسلامي چيست؟

هر چند برخي از مسلمانان، به قوانين و دستورات اسلام آن گونه كه هست، در تمام نقاط دنيا به صورت كامل و صحيح، عمل نميكنند، ولي اين بدان معنا نيست كه بگوييم همة مسلمانان به اين قوانين عمل نميكنند و مسلمانان از عدل اسلامي عدول كردهاند.

آري، دنياي غرب و مسيحيت، چنين تبليغاتي را بر ضد اسلام دارند كه در واقع تهمت و افترا به مسلمانان است و ميخواهند، از طريق اين گونه تبليغات، حقيقت را بپوشانند و كاري كنند كه مردم دنيا آهنگ حقانيت اسلام را نشنوند.

ايشان، در تبليغات مسموم خود چنين تبليغ ميكنند كه اسلام، سر راه پيشرفت و ترقي مسلمانان را گرفته و براي آنها مشكلات فراوان ايجاد كرده است ،فقر، ظلم، نبود قانون، محروم ماندن، ملل مسلمان از تحول و انقلابي كه در شؤون مختلف مردم دنيا به وجود آمده است وغيره، از جمله مشكلاتي است كه معول عقايد مذهبي و پيروي آنها از دستورات ديني است!!!.

هر چند، برخي از عوامل فوق در بعضي از كشورهاي اسلامي، به چشم ميخورد، ولي علت آن را بايد در ادعاي اسلام و ادعاي پايبند بودن مسلمانان اين كشورها به تعليمات ديني انبيأ: بررسي نمود. با كمال تأسف، امروز اصول تعليمات اسلام و پيامبران خدا در بسياري ازجوامع اسلامي متروك يا نيمه متروك مانده است و چهرة اين جوامع، چهرة مسلمانان راستين نيست، اگراسلام به صورت كامل و صحيح پياده شود، صلح و امنيت همة انسانها را فرا ميگيرد و تمام انسانها، به سعادت واقعي خود نائل ميشوند و به آخرين حد رفاه و آسايش و عزت و سربلندي و بي نيازي و اخلاق نيك ميرسند و ديگر در دنيا، ستم از ريشه قطع خواهد شد و محبت و برادري و احترام به قانون، در بين همة انسانها، رعايت خواهد شد و فقر و تهيدستي و فلاكت از صفحة روزگار برچيده ميشود.

در حقيقت، اوضاع اسفناك و شرمآور در بين اين كشورهاي اسلامي، از همان اول و به سبب عمل نكردن به روح و دستورات واقعي اسلام در بين مسلمانان، به وجود آمده است.

و علت عقب افتادگي و بي عدالتي و ظلم و ستمها، دوري از تعليم اسلام و سبك شمردن قوانين آن است.( ر.ك: مسائل اعتقادي از ديدگاه تشيع، شيخ محمد رضا مظفر، ترجمه محمد محمدي اشتهاردي، ص 67ـ64، اسلام و سيماي تمدن غرب، سيد مجتبي موسوي لاري، ص 49، دفتر انتشارات اسلامي. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.