-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12767)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11392)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8512)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4637)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1509)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1350)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1152)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(955)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(835)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26994 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه اسلام مخالف نظام طبقاتي و برتري قومي و قبيلهاي است، پس چرا سادات بر ديگران برتري دارند؟

با توجه به نكات ذيل، اختصاص نيمي از سهم خمس به بني هاشم، با روح عدالت اجتماعي اسلام، هيچ گونه منافاتي ندارد:

1. اولاً ; سهمي كه در خمس براي سادات معين شده فقط به نيازمندان آنها اختصاص يابد، آن هم به اندازة نياز يك سال آنها، بنابراين تنها از كار افتادگان، بيماران، كودكان يتيم و يا افراد ديگري كه به علّتي مشكل مادي از نظر هزينه زندگي پيدا كردهاند، حق استفاده از آن را دارند.

2. ثانياً; مستمندان و نيازمندان سادات، حق ندارند، چيزي از زكات مصرف نمايند.

3. ثالثاً; اگر سهم سادات، از نيازمندي سادات موجود بيشتر باشد، بايد آن را به بيت المال ريخت و در مصارف ديگر مصرف نمود. حال با توجه به نكات فوق، روشن است كه در حقيقت هيچ گونه تفاوت و امتيازي از نظر مادّي بين سادات و غير سادات گذارده نشده است; زيرا نيازمندان غير سادات ميتوانند مخارج سال خود را از محل زكات بگيرند، ولي از خمس محرومند، و نيازمندان سادات نيز تنها ميتوانند از محل خمس استفاده كنند، اما حق استفاده از زكات را ندارند; زيرا محروم بودن سادات از دست يابي به اموال عمومي (زكات) در حقيقت براي دور نگهداشتن خويشاوندان پيامبر9 از اين سهم است، تا بهانهاي به دست مخالفان نيفتد كه پيامبر9 خويشان خود را بر اموال عمومي مسلط كرده است، از طرف ديگر، خداوند متعال، ميخواهد، سادات به خاطر نزديكي كه به پيامبر9 دارند، منزه و محترم باشند. و به چرك (زكات) اموال مردم محتاج نباشند، لذا خمس را تا حدي كه رفع نيازشان بكند، براي آنان قرار داد تا به ذلت و خواري نيفتند، بديهي است، اين احترام معنوي كه خداوند نسبت به سادات مقرر فرموده است، يك نوع احترام نسبت به شخص پيامبر9 و احترام به زحمات بيپايان او در راه هدايت مردم است، به ديگر سخن بايد پذيرفت كه اهل بيت و سادات، محترم و مكرمند، لكن نه به عنوان يك قوم يا نژاد، بلكه به اعتبار اينكه ذرية پيامبر9 هستند، تجليل از آنها، تجليل از پيامبر9 و تكريم از ارزش ها، توحيد، عدالت و... است.( ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 182، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ترجمه سيدمحمد باقر موسوي همداني، ج 9، ص 157، نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي / پرسشها و پاسخهاي مذهبي، آيت اللّه مكارم شيرازي و جعفر سبحاني، ص 168 ـ 172، انتشارات نسل جوان. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.