-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8483)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26995 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به حرام بودن شراب در دنيا و نيز حلال بودن آن در بهشت، و با توجه به اينكه در قرآنكريم براي هر دو از يك لفظ استفاده شده است، لطفاً بفرماييد تفاوت شرابي كه در شرع اسلام حرام شده با شرابي كه در قرآنكريم براي مقربان در بهشت وعده داده شده است چيست؟

شراب در لغت فارسي ترجمة خمر در لغت عربي است; اما در قرآن شراباعم از خمر است; لذا ممكن است شراب دنيايي با آخرتي تفاوت ماهوي داشته باشد اما به فرض نداشتن تفاوت ماهوي به برخي از تفاوتها اشاره ميكنيم:

1. شراب بهشتي درخشان و سفيد است و از آغاز، لذتبخش استو با نشئههاي معنوي و روحاني غيرقابل وصف همراه ميباشد: بيضأ لذةٍ للشاربين; (صافات، 47) شرابي درخشان ،سفيد و لذتبخش براي نوشندگان است. ولي شراب دنيايي تلخ و نامطبوع است كه حتي نوشندگان آن در آغاز، آن را با كراهت مينوشند.

2. شراب بهشتي نه عقل را فاسد ميكند و نه باعث سستي تن ميشود: لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ; (صافات،47) نه در آن فساد عقل است و نه اسباب سستي تن ; بلكه شعلههاي عقل و هوش را افزونتر و جذبههاي عشق را شديدتر و جسم و جان را براي تمتع از لذت معنوي و مادي آگاهتر و آمادهتر ميسازد. اما شرابهاي دنيايي هم عقل را زايل ميكند و انسان را تا مرحلة حيوانيت پايين ميآورد و هم بدنها را در حال مستي آن چنان سست ميسازد كه نوشنده آن به حركت و حفظ تعادل خويش قادر نيست.

3. شرابهاي بهشتي نه باعث دردسر و انواع امراض ميشود و نه مستيآور است: لاَيُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ; (واقعه،19) نه سردرد ميگيرند و نه مست ميشوند.

4. بوي شرابهاي بهشتي تغيير نميكند و طعم آن دگرگون نميشود; (محمد،15) ولي شرابهاي دنيا بر اثر طول زمان، بدبو يا بدرنگ ميشوند و طعم آن به ترشي كه مقدمه فساد و خرابي است مبدل ميشود.

5. شرابهاي بهشتي كاملاً آرامبخش است; (دهر، 5،6،17،18،21) ولي شرابهاي دنيايي علاوه بر آثار منفي روحي و رواني (مانند:نگراني، اضطراب و...) آثار منفي جسماني بسياري دارد.

و... .

در پايان شايان ذكر است كه حرام و حلال خداوند متعال امري تعبدي است و خداي حكيم تمامي احكام را بر مبناي مصلحت و منافعي كه براي انسان دارد وضع ميكند; بنابراين ممكن است حرمت شراب در دنيا علل بسياري داشته باشد كه هيچ كدام از آن علل در شراب بهشتي وجود نداشته باشد; بهويژه آن كه از آيات فوق استفاده ميشود شراب دنيايي با شراب بهشتي تفاوت ماهوي دارد.( ر.ك:پيام قرآن، آيتالله مكارم شيرازي و جمعي از فضلا، ج 6، ص 243 و 251، دارالكتب الاسلامية. )

هم چنين، در مورد زنان بهشتي، قرآن كريم از آنها به نام همسران بهشتي ياد نموده است، مثلاً در آية 25 سورة بقره دربارة آنها ميفرمايد: وَ لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَ َجٌ مُّطَهَّرَة; براي بهشتيان، در آن جا همسراني پاك و پاكيزه است.

در آية ديگري ميفرمايد: وَ زَوَّجْنَـَهُم بِحُورٍ عِينٍ ;(دخان،54) ما آنها را با حورالعين تزويج ميكنيم.

بنابراين، آنچه به عنوان نعمت بهشتي است، وعده به همسران است كه ازدواج با جنس مخالف در اين دنيا نيز مورد نكوهش قرار نگرفته است.( ر.ك: پيام قرآن، همان، ج 6، ص 259. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.