-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11250)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8494)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4629)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27013 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خداوند در قرآن فرموده است كه در آخر الزمان كشورهاي فراواني هستند كه بر ضرر اسلام فعاليت ميكنند؟

اگر مقصود شما از آخرالزمان، زمان نزديك به ظهور امام زمانغ است چنان كه معمولاً مردم به ايام نزديك ظهور، آخرالزمان ميگويند ـ بايد بگوييم در قرآن كريم، آياتي است كه ـ بنابه عقيدة برخي مفسران ـ به طغيان برخي ملّتها بر ضدّ كشورهاي مسلمان اشاره دارد:

وقَضَينا اِليَ بَني اِسرَءيلَ فِي الكِتـَبِ لَتُفسِدُنَّ فِيالاَرضِ مَرَّتَينِ ولَتَعلُنَّ عُلُوًّا كَبيرا # فَاِذا جأَ وَعدُ اُولهُما بَعَثنا عَلَيكُم عِبادًا لَنا اولي بَأسٍ شَديدٍ فَجاسوا خِلـَلَ الدّيارِ وكانَ وَعدًا مَفعولا # ثُمَّ رَدَدنا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيهِم واَمدَدنـَكُم بِاَموَلٍ وبَنينَ وجَعَلنـَكُم اَكثَرَ نَفيرا # اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاِ َنفُسِكُم واِن اَسَأتُم فَلَها فَاِذا جأَ وَعدُ الأَخِرَةِ لِيَسوءوا وُجوهَكُم ولِيَدخُلُوا المَسجِدَ كَما دَخَلوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ ولِيُتَبِّروا ما عَلَوا تَتبيرا(اسرأ4ـ7) ما به بنياسرائيل در كتاب ]تورات[ اعلام كرديم كه دوبار در زمين فساد خواهيد كرد، و برتري جويي بزرگي خواهيد نمود.هنگامي كه نخستين وعده فرا رسد، مرداني پيكارجو را بر شما ميفرستيم ]تا سخت شما را درهم كوبند، حتي براي به دست آوردن مجرمان[ خانهها را جستوجو ميكنند، و اين وعدهاي است قطعي، سپس شما را بر آنها چيره ميكنيم و اموال و فرزندانتان را افزون خواهيم كرد و نفرات شما را بيشتر ] از دشمن [ قرار ميدهيم... و هنگامي كه وعدة دوم فرا رسد ]آن چنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت كه[آثار غم و اندوه در صورتهايتان ظاهر ميشود و داخل مسجد]الاقصي[ ميشوند، همانگونه كه در دفعة اول وارد شدند و آن چه را زير سلطة خود ميگيرند، درهم ميكوبند. برخي مفسران ميگويند: اين دو حادثه ـ كه در آيات بالا به آن اشاره شده است ـ مربوط به رويدادهاي بعد از جنگ جهاني دوم و تشكيل حزبي به نام صهيونيسم و تشكيل دولتي به نام اسرائيل در قلب ممالك اسلامي است. منظور از فساد اول بني اسرائيل و برتري جويي آنها همين است و منظور از انتقام اوّلي آن است كه ممالك اسلامي زماني كه از اين توطئه آگاه شدند، دست به دست هم دادند و توانستند بيتالمقدس و قسمتي از شهرها و قصبات فلسطين را از چنگال يهود بيرون آورند; و بدين سان بود كه نفوذ يهود از مسجدالاقصي به كلي منقطع شد. و مراد از فساد دوم، هجوم بنياسرائيل ـ با اتكاي نيروهاي استعماري جهان خوار ـ به سرزمينهاي اسلامي و اشغال آنها و بيت المقدس و مسجدالاقصي است. و به اين ترتيب، بايد مسلمانان، در انتظار پيروزي دوم بر بنياسرائيل باشند، به گونهاي كه مسجدالاقصي را از چنگال آنها بيرون آورده، نفوذشان را از اين سرزمين اسلامي به كلي قطع كنند. اين، همان چيزي است كه همة مسلمانان جهان در انتظار آن هستند و وعدة فتح و نصرت الهي، به مسلمانان است. با توجه به اين كه در روايات ائمه: آيات بالا، بر حوادث تاريخ مسلمانان تطبيق شده است ; از جمله، بر جمعيّتي كه قبل از قيام مهديغ قيام ميكنند،ـبا توجه به اين روايات ـ ميتوان اين آيات را از آياتي دانست كه نظر به تعرّض كفار به مسلمين در آخرالزمان دارند.( تفسيرنمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج، صـ34، نشر دارالكتبالاسلاميه. ) و اگر مقصود شما ازآخرالزمان زمان نزديك به قيامت است و يا زمان پيامبر آخرالزمان ـ كه زمان پيامبراسلام است ـ و يا چيز ديگري در پرسشهاي بعدي مطرح بفرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.