-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11250)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8494)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4629)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27014 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا دو خواهر نميتوانند زن يك مرد شوند؟

در آيه 23 سورة نسأ ازدواج با چند گروه، از زنان حرام شمرده شده است. يكي از اين گروهها، خواهر زن است ... و اَن تجمعوا بين الاختين الاّ ما قد سلف...; و نيز ]حرام است بر شما[ كه جمع ميان دو خواهر كنيد مگر آنچه در گذشته واقع شده....

در روايتي از حضرت امام موسي بن جعفر7 علت حرمت ازدواج با خواهرزن، حفظ اسلام دانسته شده و تأكيد شده است كه چنين حكمي در اديان ديگر نيز وجود دارد.( علل الشرايع، شيخ صدوق، ج 2، ص 498، انتشارات داوري. )

علامه طباطبايي; در ذيل آية توصيفي دربارة فلسفة حرمت ازدواج با اين چند گروه از زنان دادهاند كه شايد بتوان آن را توضيحي براي اين حديث قرار داد.

ايشان ميفرمايند: اسلام براي جلوگيري از فحشا و زنا در جامعه، كه بنياد هر خانواده و جامعهاي را ويران ميكند، دو راه كار تبيين كرده است:

1. وجوب حفظ حجاب از سوي زنان نامحرم;

2. حرمت ازدواج با محارم و برخي از زنان از جمله خواهرزن.

علت حرمت ازدواج با اين گروه آن است كه در خانواده معمولاً مرد، با اين چند گروه سر و كار دارد و با آنان نشست و برخاست ميكند. اين اختلاط ممكن است ذهن انسان را منحرف و او را به سوي اميال حيواني سوق دهد. لذا در اين گروهها تنها به حرمت زنا اكتفا نشده و افزون بر آن ازدواج با آنان حرام دانسته شد تا انسان چشم طمع را براي رسيدن به آنان بسته و اميال حيواني را در خود به كلي بميراند.( الميزان، علامه طباطبايي، ج 4، ص 314، جامعه مدرسين. )

حكمت ديگري كه براي حرمت چنين ازدواجي ميتوان بيان كرد اين است كه:

دو خواهر به حكم نسب و پيوند طبيعي نسبت به يكديگر علاقه شديد دارند ولي هنگامي كه رقيب هم شوند طبعاً نميتوانند آن علاقه سابق را حفظ كنند و به اين ترتيب يك نوع تضاد عاطفي در وجود آنها پيدا ميشود كه براي زندگي آنان زيان بار است زيرا هميشه انگيزه محبت و رقابت در وجود آنان در حال كشمكش و مبارزه خواهد بود.( تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 331، دارالكتب الاسلاميه.) )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.