-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11181)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8475)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27075 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين جهتگيري قرآن كريم كه، همة انسانها امت واحدهاند، آيا تعبير به برادر ديني در مورد مسلمين با اين موضع قرآني، ناسازگار نيست؟

1. آيات بسياري در قرآن كريم، به امت واحد بودن نوع انسانها، اشاره كرده است، ازجمله: بقره، 213 ـ يونس، 19، مؤمنون، 52 ـ انبيأ، 92 و...

2. در بسياري از اين آيات به فلسفة تشريع دين پرداخته شده و آن اين كه چون به دلايلي از جمله بهره كشي و به خدمتگيري يكديگر در جامعه، و چالشهاي برخاسته از زندگي مدني، ميان انسانها اختلاف پيش آمد; از اين رو، براي اختلاف رذايل مزبور، خداوند دين و شريعت را به بشر عرضه كرد.(الميزان في تفسير القرآن، علامه طباطبايي، ج 1، ص 111، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.) هم چنان كه در يكي از آيات ياد شده آمده است: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَ َحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَـَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ;(بقره،213) مردم (در آغاز) يك دسته بودند، (و ميان آنان تضادي وجود نداشت. به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد، و در ميان آنها اختلافات و تضادهايي پيدا شد، در اين حال) خداوند پيامبران را برانگيخت، تا به مردم بشارت و بيم دهد، و كتاب آسماني كه به سوي حق دعوت ميكرد، با آنان فرو فرستاد، تا در ميان مردم، در آن چه اختلاف داشتند، داوري كند. با توجه بر اين، در آياتي كه از همة انسانها، به امت واحد تعبير شده، نه از آن رو كه آنان همه، زيرمجموعة امت اسلامي ميباشند، بلكه به جهتي است كه بدان اشاره شد.

2. در برخي ديگر از آيات مزبور، مانند انبيأ، 92، خطاب امت واحد بههمه انسانها از آن روست كه، همة آنان داراي يك مقصد بوده، و آن دست يابي به زندگي سعادتمند و داشتن پروردگار واحد است.(همان، ج 14، ص 322.)

3. با فرض اين كه، مخاطب تعبير به امت واحد، بهدليل ذكر شده در رديف دوم، به همه انسانها مستند قرآني داشته باشد، ولي قرآن كريم با تعبير مزبور خواسته است به آنان بفهماند، حال كه مقصد و پروردگار واحدي داريد، پس لازم است از اختلاف در دو محور مزبور دست برداشته، همگي بر مدار پروردگار يگانه و به منظور دست يابي به آن مقصد مشترك، حركت كنيد.(همان.)

4. حال اگر انسانها چنين روشي را پيشه خود نساخته، بر گرد خدايان گوناگون حلقه زدند، و متفرق شدند، آيا باز ميتوان آنان را امت واحد ناميد؟ پيداست، با توجه به سفارش آشكار آيه مورد اشاره در ديف دوم كه ميفرمايد: إِنَّ هَـَذِهِيَّ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَ َحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ;(انبيأ،92) اين نوع انساني، همة امت واحدي هستند، و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش كنيد. و آيات مشابه بسيار ديگر، چنان چه ا نسانها چنين نكردند، ديگر نميتوان آنان را امت واحد ناميد، و تنها گروهي كه به اين سفارش قرآني عمل كردهاند، مشمول عنوان مزبور، يعني امت اسلام خواهند بود. پس، حتي با توجه به آيات مورد اشاره در پرسش، تنها ميتوان به گروهي از انسانها كه بر محور عبادت خداي يگانه، گرد هم آمدهاند، امت اسلامي به حساب آورد. عبارت مزبور هم زماني صحيح خواهد بود كه با آخرين و كاملترين دين الهي، يعني اسلام،هم سو باشد، دليل اين امر نيز خاتميت اسلام است كه بررسي آن، در گنجايش اين پاسخ نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.