-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8484)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27076 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر اسلام با حاكميت موروثي مخالف است، پس چرا رهبري پيامبران و ائمه: موروثي بوده، با يكديگر پيوند عشيرگي و قبيله گي دارند؟

1. انتخاب پيامبر9، كه پيام آور وحي و تشريع است، از سوي خداوند انجام ميگيرد، اين انتخاب نيز بر امر خارق العادهاي استوار است كه از جملة آنها، ادراك باطني غير عادي و خارج از حواس ظاهري به وسيله پيامبر، عصمت او ومسائلي از اين دست ميباشد. ضمن آن كه پيامبران از يك قبيله و گروه خاصي مبعوث نشدهاند.

2. انتخاب امام نيز با توجه به شرايط خاص موجود در اوانجام گرفته، و شرايط مزبور نيز تنها در ا فراد خاصي يافت ميشود. به برخي ازاين شرايط از ديدگاه قرآن، اشاره ميشود.

الف: هدايت به حق و به امر خداوند: وَ جَعَلْنَـَهُمْ أَغمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَ َتِ;(انبيأ،73) و آنان را پيشواياني قرار د اديم كه به فرمان ما، (مردم را) هدايت ميكردند، و انجام كارهاي نيك را به آنها وحي كرديم. منظور از هدايت به امر الهي، به معناي تبديل شدن امام به انساني با يقين كامل، و مكشوف شدن اسرار عالم ملكوت يعني چهره باطني اين عالم به وسيله كلماتالهي براي اوست(الميزان، علامه طباطبايي، ج 1، ص 273، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.); وانگهي هدايت مزبور، نه تنها ارايه طريق، بلكه رساندن مردم، به امر الهي، به مطلوب است. در اين باره، آيات ديگري نيز در قرآن آمده، كه به عنوان نمونه ميتوانيد به آيات: مؤمن، 38 ـ انعام، 90، سجده، 24، و...مراجعه كنيد.

ب. جعل و نصب الهي، عصمت، تأييد از جا نب خداوند مخفي نبودن اعمال بندگان از علم امام، عالم بودن به همة نيازهاي مردم، برتر بودن از همه انسانها در فضايل نفساني، از جمله شرايط ديگر امام است كه از در كنار يكديگر قرار دادن آيات قرآن،به دست ميآيند.(همان.، ص 275.)

3. افزون بر شرايط مذكور، امامت مخصوص كسي است كه،داراي هدايت و سعادت ذاتي باشد، نه آن كه اين ويژگي را از خارج كسب كرده باشد، بدين موضوع، در سورة مبارك يونس، آية 35 اشاره شده است. هدايت ذاتي امام نيز، ثمرة تأييدات الهي است.

4. با توجه به آن چه گفته شد، اين كه نبوت، يا امامت در مجموعه افراد خاصي گذارده شده، اين امر، نه به جهت مسايلي مانند بها دادن به يك قبيله يا عشيره، بلكه به دليل آن است كه حكمتالهي، چنين اراده كرده است، چرا كه، امامت ونبوت، امري است كه تعيين آن از سوي خداست. آيا اين كه خداوند در اين موضوع، به ملاحظات قبيلگي ترتيب اثر دهد، مفهومي نخواهد داشت؟ از اين رو، با توجه به حساسيت مسأله نبوت و امامت، و شرايط خاص احراز اين سمت، خداوند اراده كرده بود كه آن را در افراد خاصي قرار دهد. اراده مزبور هم به دليل وجود شرايط ياد شده در آنان بوده است، نه ملاحظات ديگر، چرا كه آن چه در اسلام درباره حاكمان معتبر است، وجود همين شرايط خاص است; خواه موروثي باشد، خواه غيرموروثي.(براي مطالعه بيشتر ر.ك: نبوت و امامت، علي الله وردي خاني، انتشارات آستان قدس رضوي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.