-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11207)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27077 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كشف برخي دستاوردهاي علمي مطابق با قرآن، در حالي كه قرآن 1400 سال پيش از آنها خبر داده بود تا آن جا كه برخي دانشمندان به خود جرأت داده و قرآن را صرفا علمي دانستهاند، در حالي كه آن مورد در قرآن به عنوان غيب خبر داده شده بود و ما مسلمانان معتقديم كه لايعلم الغيب الا الله آيا كشف آنها، جامعيت و معجزه بودن قرآن را زير سؤال ميبرد؟

پرسشگر گرامي، پرسش شما مبهم است و مراد شما به طور كامل روشن نيست، لذا ما نكاتي را يادآور ميشويم و چنان چه به پاسخ خود دست نيافتيد، آن را بار ديگر با بياني روشن براي ما بفرستيد تا پاسخ مقتضي داده شود.

قرآن كتاب تاريخ، جغرافيا، زيستشناسي، فيزيك و مانند آنها نيست، بلكه كتاب انسان سازي و انسان پروري است و هدف اولي و اصلي آن هدايت انسان به سوي كمال است، ولي به دلايلي گاه به برخي نكات غيبي و علمي اشاره كرده است كه در واقعاين گونه مسائل در حوزة اهداف ثانوي است. خداي متعال به برخي امور طبيعي كه بر بشر پنهان بوده اشارهكرده است و بشر به مرور و با گذشت زمان و دست يابي به دانشهاي جديد به برخي از آنها پي برده است كه اين خود دليل اعجاز قرآن است و از فرا بشري بودن آن خبر ميدهد.

اما اين كه غيب تنها مختص به خداست و در هيچ حال، هيچ كس از آن آگاه نيست، (لايعلم الغيب الا الله) پذيرفتني نيست; زيرا قرآن به صراحت ميفرمايد برخي از مخلوقات به اذن خدا از غيب با خبر ميشوند: عَـَـلِمُ الْغَيْبِ فَلاَيُظْهِرُ عَلَيَ غَيْبِهِيَّ أَحَدًا # إِلآمَنِ ارْتَضَيَ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُو يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِي رَصَدًا ;(جن،26و27); عالم به غيب او]خدا[ است و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نميسازد. مگر رسولاني كه آنها را برگزيده است و مراقبيني از پيش رو و پشت سر براي آنها قرا ر ميدهد.

همين معنا در آية 179 سورة آل عمران نيز آمده است و در آية 49 آل عمران، دربارة حضرت عيسي (ع) آمده است كه از غيب خبر ميداد: ...وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ;(آل عمران،49) من شما را از آنچه ميخوريد، يا در خانههاي خود ذخيره ميكنيد، خبر ميدهم.

افزون بر اينها، در قرآن آياتي آمده و از غيب خبرهايي داده كه با گذشت زمان بر همگان آشكار شده است; مانند پيروزي روم بر ايران (روم،1) و يا فتح مكه(قصص، 85)

برخي دانشمندان از بررسي آيات و روايات به اين نتيجه رسيدهاند كه اسرار غيبي بر دو نوع است; قسمتي مخصوص خداست و خدا آنها را بر هيچ كس آشكار نساخته مانند زمان برپا شدن قيامت و برخي از آنها را به انبيأ و اوليأ آموخته است.

از سوي ديگر، اسرار غيبي ممكن است جهات مختلفي داشته باشند و خدا برخي جهات آنها را بر ديگران آشكار سازد و بخش هايي را پنهان دارد، و نيز بايد در نظر داشت كه چهارچوب مسئلة غيب به طور كامل روشن نيست و ممكن است برخي مسائل كه به دليل ناآگاهي مردم جزو اسرار غيبي به شمار ميرود، در برههاي از زمان جزو غيبيات نباشد; يعني بخشي از امور غيبي ـ كه بيشتر در امور طبيعي و مادي است ـ نسبي است و ممكن است زماني جزو امور غيبي به شمار نرود; افزون براين، نسبي بودن غيبيات دربارة افراد گوناگون نيز جاري است; به ديگر سخن، امري كه نسبت به مردم غيبي است، نسبت به پيامبر9 غيبي نيست; بنابراين، پيش از ورود به بحث دربارة غيبيات بايد موضوع و سخن و دايرة ودامنة بحث روشن شود تا به نتيجهاي روشن برسد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسيرنمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 25، ص 142 ـ 153، دارالكتب الاسلامية،چ چهارم، قم، 1367 ش.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.