-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12759)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11202)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8488)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1346)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27079 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مختصات وويژگيهاي مترفين و مصرين بر حنث عظيم در سورة واقعه بر اساس آيات قرآن و روايات اسلامي كدام است؟ و بگوييد شاخص و مصداق فعلي در جامعه اسلامي است يا جامعه جهاني را نيز شامل ميشود؟

در سوره واقعه به خصوص آية 41 به بعد، خداوند متعال ويژگي و خصوصيات مترفين بيان شده و برخي از عذابهاي دردناك را براي آنها بر ميشمارد. مترف از مادة ترف به معناي تنعم استو مترف به كسي ميگويند كه زيادي و فراواني نعمت او را غافل، مغرور و مست كرده و به طغيان كشيده است.

بنابراين، مترفين كساني هستند كه از فراواني نعمت مغرور و طغيانگر شده و به جاي شكر نعمت، دچار غفلت و غرور ميشوند و همين غفلت، غرور و كفران نعمت، سرچشمة گناهان مختلفي ميشود.

مترفين، گروهي از ميان اصحاب شمال هستند چون اصحاب شمال چند گروهند كه مترفين، مصرينعلي الحنث العظيم، منكران معاد و... جز اصحاب شمال به شمار ميآيند.

اصرار بر حنثعظيم همان استكبار از پرستش و بندگي خداوند متعال است، عبادتي كه براساس فطرت و پيمان نخست كه بسته بودند، ولي در عين سپردن چنين پيمان فطري، غيرپروردگار خود را اطاعت ميكنند و اين شرك مطلق است. بنابراين، منظور از حنث عظيم اطاعت غيرخدا است كه شامل گناهان بزرگ، شرك، انكار معاد و... ميشود.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 19، ص 120 ـ 129، انتشارات اسلامي، قم / نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 23، ص 228 ـ 247، دار الكتب الاسلاميه، تهران.)

بسياري از مفسران قرآن كريم، از برخي از روايات استفاده كرده و معتقدند كه دشمنان خاندان و اهل بيت حضرت محمد9 از مصداقهاي تمام و كامل اصحاب شمال هستند.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير صافي، ملامحسن فيض كاشاني، ج 5، ص 125، دار المرتضي للنشر، مشهد مقدس / كنز الدقائق، محمد بن محمدرضا القمي المشهدي، ج 13، ص 41، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.