-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12767)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11388)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8510)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4636)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1509)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1350)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1152)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(955)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(835)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرائت زنان در اوايل اسلام چگونه بوده است؟ آيا قرائت قرآن از همان اوايل، به گونة تحقيق از سوي زنان حرام شده است، با توجه به اين كه قرآن هر چه زيباتر قرائت شود، تأثير آن بيشتر خواهد بود؟

تحقيق هم اصطلاحي در علم صوت و لحن قرآن و هم اصطلاحي در تجويد است. اگر مقصود شما اصطلاح در صوت و لحن است ـ كه نوعي قرائت از نظر سرعت بوده و كندترين نوع آن است ـ كسي آن را بر زنان حرام نكرده است، مگر آن كه عنوان حرامي بر آن منطبق شود كه توضيح آن خواهد آمد.(زينة القرآن، ناصر زارعي، ص 99، نشر كتاب نيستان.)

مقصود از تحقيق در علم تجويد را چنين نوشتهاند: تحقيق، يعني رسيدگي و اطلاع يافتن بر حقيقت چيزي و در اصطلاح تجويد، ادا كردن حقّ حرف است از مخرج مربوط، با رعايت صفات آن، مانند: لفظ همزه از مخرج خود با رعايت صفات جهر، شدّت، نبر و... به عبارت ديگر چون بعضي حروف در مخرج متحد هستند ودر صفت از يكديگر ممتاز ميشوند ـ مانند تأ و طأ ـ و يا در صفت با هم مشترك هستند و از جهت مخرج از يكديگر متمايز ميشوند ـ مانند تأ و كاف، جيم و دال، ميم و نون ـ بنابراين، بايد حقّ هر يك از حروف و صفات مربوط به آن را ادا نمود تا خللي در قرائت حاصل نشود.(سرّ البيان في علم القرآن، حسن بيگلري، ص 212، نشر كتابخانة سنايي.)

امّا اگر مقصود شما از تلاوت تحقيق معنايي است كه توضيح آن گذشت، بايد بگوييم رعايت بخشي از آن در نماز ـ مانند حروفي كه در صفت بايد از يك ديگر جدا شوند مانند تأ و طأ ـ واجب است و فرقي بين صدر اسلام و امروز، و بين زن و مرد وجود ندارد، امّا بخشي از آن كه رعايت آن از محسّنات قرائت محسوب ميشود، به خودي خود براي زنان نيز نيكو ميباشد; هم چنين از جهتهاي ديگر.

در شيوة قرائت قرآن، بين زن ومرد تفاوتي وجود ندارد، پس اگر قرآن به گونهاي خوانده شود كه غنا محسوب گردد حرام است، و فرقي نميكند كه تلاوت كننده، زن باشد يا مرد و يا اين كه نام تلاوت، تحقيق يا چيز ديگر باشد; تنها آن چه دربارة زن آمده، رسيدن صداي او به گوش نامحرم و يا ترس از ايجاد انحراف و فساد و مانند اينها است كه بانوان بايد اين جهتها را ملاحظه كنند واز قرائتي كه به گونهاي ممكن است موجب گناه نامحرمان را فراهم كند، بپرهيزند; نتيجه آن كه هر چند زيباتر قرائت شدن قرآن، خوب است، به شرطي كه باعث گناه و انحراف نگردد، حتّي براي مردان نيز اين شرط وجود دارد، يعني زيبا قرائت كردن آنان تا اندازهاي است كه به مرحلة غنا نرسد، و اين مسئله دربارة خانمها حساستر است; خداوند متعال به بانوان با ايمان دربارة اهميّت تأثير صداي آنان بر نامحرمان چنين ميفرمايد: فَلاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِي مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاًمَّعْرُوفًا ;(احزاب،32) پس به گونهاي هوسانگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد. در پايان يادآور ميشويم بحث جواز قرائت قرآن در حضور نامحرم و عدم جواز آن بحثي فقهي است كه با توجه به اختلاف فتاوا لازم است از مرجع تقليد خودتان بپرسيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.