-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2717 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي تربيت بچه مرا راهنمايي كنيد. چرا بچه لجباز و يكدنده و لوس بار مي آيد؟

كانون خانواده اولين و مهم ترين جايگاه و خاستگاه تربيتي فرزند است . اين خانواده است كه مي تواند شاكله ءروحي و رواني فرزند را به بهترين و يا بدترين صورت پي ريزي كند. وقتي خانواده اي به امور معنوي و روحاني اهتمام ورزند, اهل نماز و روزه و جماعت باشند و از غيبت و دروغ و تهمت و بدزباني پرهيز كنند, فرزندي كه در اين محيط رشدمي كند, به پيروي رفتار و كردار پدر ومادر, خود را مي سازد و هنگامي كه وارد اجتماع شد, داراي شاكله اي مثبت خواهد بودو مي تواند ارزش هاي به دست آورده در محيط خانواده را به عنوان ميراثي ماندگار محفوظ نگه دارد و حتي الگويي مناسب براي هدايت ديگر افراد شود. به عكس اگر فرزندي در محيط خانواده به جاي يادگيري امور معنوي و مذهبي از پدر و مادر,جنگ و نزاع و افسردگي و بدزباني را ببيند و شاهد كردار زشت پدر و مادر نسبت به خودش باشد, چه انتظاري از اين فردمي توان داشت ؟ فرزند پرورش يافته در چنين محيطي , فردي افسرده و ناكار آمد و عصبي و بي هدف و نسبت به انجام مسايل ديني بي قيد و بند خواهد بود!

اما اگر بچه اي در داخل منزل لجباز و لوس و به قول معروف يكدنده بود, بايد دانست بچه ها عموماً به خاطر طبيعتي كه دارند,لجباز و يكدنده مي شوند, ولي اين امر نمي بايست منجر به اطاعت بي چون و چراي پدر و مادر از درخواست هاي فرزند به عنوان امري پايدار شود و فرزند به علت اطمينان خاطر از اين كه هر چه بخواهد ,انجام مي شود, بر درخواست هاي خودبيفزايد. پدر و مادر مي بايست فضاي منزل راطوري آماده كنند كه فرزندان , توقعي بيش از اندازه نداشته باشند.

در عين حال چون روانشناسي تربيتي فرزند به , بحثي گسترده و جامع نياز دارد و از طرفي نمي توان در اين جوابيه به تمام ابعاد آن پرداخت , پس لازم است در اين خصوص به كتاب هاي مربوطه مراجعه كرد و از توصيه هاي عملي و فرضيه هاي آن استفاده برد.مطالعهء كتاب هايي نظير:

1 چكيده اي از روان شناسي تربيتي , دكتر غلام علي افروز.

2 راهنماي پدران و مادران , نوشتهء محمد علي سادات .

3 نسل نوخاسته , نوشته دكتر احمد بهشتي و يا كتاب هاي دكتر علي قائمي دربارهء تربيت فرزند مؤثر است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.