-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27193 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- چرا علماءشيعه آنقدر احاديث ودين و روايات را دربين مردم بيان نمي كنند تا مردم از نظر مذهب يقين داشته باشند ودربين خود فقط گسترش مي دهند ؟

2- چرا ايران اسلامي از وسايل مدرن ونيروي دفاعي قوي با كمك كشورهاي همسايه استفاده نمي كندتا دشمنان از ماوحشت كنند؟1-) 1. البته علماء و مبلغين شيعه يكي از رسالتهاي مهمشان انتشار احكام واعتقادات دين واحاديث پيامبر واهلبيت(ع) دربين مردم است .وعليرغم فعاليتهاي گستردة برنامه اي و خودجوش كه دراين مورد وجود دارد زمينه كار خيلي بيشتر ازاينها فراهم است وتلاش وسيع تري را مي طلبد.

2. اگر منظور جنابعالي حوزه هاي درسي وعلمي است بايد گفت : بيان همه احاديث ومطالب چون جنبة گفتني داشته و فهم دقيق آنها به داشتن علوم ومقدمات ويژه اي نيازمنداست وعموم مردم اين آمادگي را ندارند لذا جنبه هاي تخصصي و دقتهاي علمي آنها در حوزه هاي علميه مورد بررسي قرار مي گيرد.

عيناً همين مسأله درمورد ديگر علوم هم وجود دارد .مثلاً جامعه پزشكي آن مقدار از علم پزشكي را كه درحد فهم واستفاده عموم باشد به مردم مي گويند ومطالب دقيق وتخصصي درهمان محيط دانشگاه بحث مي شود.

2-) آنچه مسلم است هر كشوري براي دفاع از حيثيت و تماميت ارضي واستقلال خود، تا جايي كه درتوانش باشد از نظر نظامي وتجهيزات مدرن خودش را مجهز وتقويت مي نمايد . البته حد و اندازه اين تجهيز بستگي به توان بودجه اي و وضعيت اقتصادي وبرخي مسائل ديگر هم دارد وايران اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد . هر چند بيان عمومي داشتن بعضي ازتجهيزات بخاطر اسرار نظام ضرورت ندارد . كشورهاي همسايةايران در وضعيت مطلوبي بلحاظ آنچه گفتهايد قرارندارد، في المثل كشورهاي اشغال شده افغانستان وعراق ويا رژيمهاي حاكم برتركيه و پاكستان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.