-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27198 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دستوري عملي از نظراسلام براي تقويت اراده وجود دارد؟ لطفاً بيان كنيد.مؤثرترين و كارآمدترين راه تقويت اراده، عبارتست از :

1.تقويت ايمان مذهبي كه هدف برتر را ارائه مي كند، و عقل و انديشه و اراده (قوه اجرايي عقل) را با تمام توان، در راستاي اهداف الهي بسيج خواهد نمود.

2. تلقين توانايي و موفقيت، و پرهيز از هرگونه يأس و نااميدي، و حذف كلمات نمي توانم، نمي شود، ممكن نيست و امثال آن از صفحة ذهن.

3. دعا و توسل از درگاه خداوند مهربان.

4. انجام واجبات و ترك معصيت و نافرماني ولي نعمت (خداي تعالي).

5. پرهيز از كارها و امورات لهو و بيهوده و يا كم فايده.

6. پرداختن به عبادتها بويژه روزه گرفتن.

7. تمرين صبر و استقامت در برابر مشكلات و ناملايمات.

بطور مثال در مورد عبادات و تأثير آن در اراده، مي توان گفت كه در هر يك از عبادات، اثري در نفس حاصل مي شود، و كمكم تقويت ارادة نفس مي كند، و قدرت اراده بيشتر مي شود. و بخاطر همين، عبادات هر چهمشقّت داشته باشد، مرغوب است. و افضل الاعمال احمزُها يعني (برترين كارها سخت ترين آنهاست.) (1)

امام خميني( در اين خصوص مي فرمايند : در زمستان سرد، شب از خواب ناز گذشتن و به عبادت حق تعالي قيام كردن روح را بر قواي بدن چيره مي كند و اراده را قوي مي كند. و اين در اول امر اگر قدري مشكل و ناگوار باشد، كمكم پس از اقدام زحمت كم مي شود و اطاعت بدن از نفس زياد مي شود، چنانچه مي بينيم اهل آن بدون تكليف و زحمت قيام مي كنند. و اينكه ما تنبلي ميكنيم و بر ما مشكل و شاق است، براي آن است كه اقدام نمي كنيم. اگر چند مرتبه اقدام كنيم، كم كم زحمت مبدل به راحت ميشود. (2)

زير پا گذاشتن قوانين الهي، و ترك واجبات و ارتكاب گناهان، نه تنها عزم را از ميان مي برد، بلكه وجود پليديها و زشتيهايناشي از گناهان، مانع تقويت عزم و اراده مي شوند. از اين رو انسان بايد به قدر تواناييش، با هواي نفس به مخالفت برخيزد. معامله به ضدّ كردن و مقاومت در برابر اميال نفساني، به تدريج باعث ضعيف گشتن و در بند شدن شهوات لجام گسيخته شده، باعث تقويت عزم مي شود.

از عوامل مهم ديگر اينكه توفيق و موفقيت در اين امر را از خدا بخواهد، كه اين توسل به خدا، انس و ارتباطي بيشتر با محبوب عالميان براي او ايجاد مي كند، كه اساس همة ترقّيات محسوب مي شود. از اين رو سزاوار است اين دعا را با تكرار، بر صحيفة جان خويش حك كند : اللهم اني اسئلك فيه مما يرضيك و اعوذبك و اسئلك التوفيق فيه لان اطيعك و لا اعصيك(3) (خداوندا، از تو مي طلبم آنچه را كه موجب رضاي توست. و به تو پناه مي برم از آنچه موجب خشم توست. و از تو توفيق اطاعت و ترك معصيت را خواستارم.)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. بحارالانوار، ج67،ص191

2. شرح اربعين حديث امام خميني( ، ص126

مفاتيح الجنان، دعاي روز 24 ماه مبارك رمضان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.