-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12759)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11203)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8488)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27202 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در موقعي كه گرفتار زندگي بيش از حد معمول شديم چه بكنيم؟ البته اعتقاد به امور ديني هست، ولي وقت مطالعه را از دست داده ايم.همين كه شما برادر عزيز و بزرگوار توجه به اين نكته داري كه علي رغم گرفتاري و مشغلة زندگي، نيازهاي ثانوي ديگري مثل مطالعه هم داري و تنها تأمين زندگي مادي كافي نيست، ضمن آن كه نشان دهندة علاقه مندي شما به امور اعتقادي و معنوي و نيز مطالعه و تحقيق و افزايش دانش و بينش است، نشان از احساس نياز و ضرورتي است كه در شرايط كنوني و زندگي هاي ماشيني فعلي دارد.

دوست عزيز، انسان تركيبي است از ماده و معنا، جسم و روح، بدن و روان و طبيعتاً در مسير زندگي انساني، هر دو جنبه انسان كه از يكديگر تفكيك ناپذير هستند و هر دو با هم انسان را مي سازند، نيازمند تغذيه هستند و تنها توجه به تغذيه جسم مانع از رشد و كمال انسان خواهد شد. رشد حقيقي و واقعي انسان در تغذيه توأمان جسم و جان است و توجه به يك بُعد (خوردن و آشاميدن و تفريح و بازي و گردش و فربه شدن و ... )، به حبس انداختن جان و روح ملكوتي است و از سوي ديگر نيز بي توجهي به ماديات و خوردن و آشاميدن و تفريح و سرگرمي و در بند كشيدن جسم در معبد و مسجد و صومعه و همة همّ و غم عبادت و راز و نيازشدن و بي توجهي به امور دنيوي و خانه و فرزند و .. نيز مانع رشد واقعي انسان است. معبر رشد و تعالي انسان و وسيله رسيدن انسان به لقاء و رضوان و بهشت جاودان الهي، همين دنياست. دنيا پل عبوري است به آخرت، بدون عبور از اين پل، به وادي آخرت نمي رسيم و حذف دنيا و بي اعتنايي به آن و فقط توجه به آخرت، ما را به آخرت نمي رساند. دنيا وسيله است نه هدف، آنچه در مورد دنيا زشت و كريه است، اين است كه دنيا هدف بشود ولي اگر از دنيا به عنوان ابزار و وسيله براي وصول و حصول كمال بهره مند شويم، بسيار شايسته و بايسته است و راهي جز اين نيست.

بنابراين همة ما بايد در زندگي خودمان، يك برنامه ريزي نسبتاً منظم و دقيقي داشته باشيم؛ اوقات شبانه روز را به نحوي تقسيم كنيم كه به جنبه هاي گوناگون برسيم. مطالعه و تحقيق، عبادت و نيايش، كار و تلاش براي تأمين معيشت خود و خانواده و تأمين معيشت آينده فرزندان و ... استراحت به منظور تجديد نيرو و انرژي، براي كار و عبادت .

دوستعزيز، توصيه ميكنمبراي سال و ماه و هر روز برنامه كاري مشخص كن. مثلاً خودت را مقيد كن در زماني خاص ازشبانهروز (ساعات مشخصي عبادت كني، ساعت يا ساعات مشخصي را به مطالعه بپردازي)، در مطالعه نيز بصورت موضوعي و بر حسب نياز و ضرورت مطالعه كن. ساعات مشخص كار و تلاش و نيز ساعات استراحت و خواب را مشخص كن و سعي كن بر اساس آن عمل كني و اگر موفق نشدي، سعي كن جبران كني.

مثلاً تصميم بگير هر شب ساعت 10 بخوابي، ساعت 4-5 از خواب بيدار شوي، پس از اقامه نماز صبح، لحظاتي هر چند كوتاه، آياتي از قرآن مجيد را تلاوت كني و به ترجمه و توضيح آن توجه كني. اگر فرصت باقي باشد، تا قبل از عزيمت به محل كار، صفحاتي كتاب بخواني (نيم يا يك ساعت). بعدازظهر اندكي استراحت كني، شب اندكي مطالعه كني ... اگر مقيد شوي بطور مثال روزانه فقط يك مسأله شرعي فرابگيري، در سال 365 مسأله مي شود. مي تواني حتي هر روز يك مسأله از رساله عمليه را يادداشت كني و در طول مسير تا محل كار مرور كني و حفظ كني و زمان مخصوصي هم براي اين مطالعه صرف نكني. مي تواني هر روز يك آيه را روي يك ورقه كوچك كاغذ بنويسي و در مسير خانه تا محل كار آن را حفظ كني، در سال چند آيه حفظ مي شوي.

چرا ما از وقتهايمان بخوبي استفاده نمي كنيم؟ چرا ساعتها وقتمان بيهوده مي گذرد؟ آيا تاكنون اتفاق افتاده كه آخر شب برنامه هاي روزانه را مرور بكني و مشخص كني كه چقدر وقت بيهوده تلف شده است. هيچ كس در اين عالم وجود ندارد كه بگويد وقت ندارم. همه وقت دارند، ولي اينكه چگونه از اين اوقات استفاده مي كنند، مهم است. انسان بايد كارهايش رامشخص كند، پس از آن، آنها را اولويت بندي كند و به ترتيب اولويت انجام دهد.

آيا در سلسله كارهاي روزانه مان، مطالعه جايگاهي ندارد؟ آيا نيازمند به تغذيه روحاني نيستم؟ آيا مطالعه نوعي تغذيه روحاني و بلكه از بهترين آنها نيست؟ چگونه است كه نسبت به آن بي توجهيم؟ چگونه است كه براي خوراكيبچه هايمان حاضريم روزانه بطور مرتب پول جيبي به فرزندانمان بدهيم، ولي اگر درخواست خريد كتاب بكند، مي گوييم گران است؟چرا در خريد كيك و كلوچه و پفك و لواشك و ... نمي گوييم گران است، ولي براي تغذيه معنوي مي گوييم گران است؟ اصلاً علم مگر قيمت دارد كه بگوييم گران است؟ خير، ما جايگاه را اشتباهي گرفته ايم. غذاي معنوي هم ضرورت بيشتري دارد و هم اهميت و ارزش آن بيشتر از غذاي جسمي است. اصلاً كيك و كلوچه و ... ارزش غذايي ندارد، نوعي سرگرمي است، ولي كمتر كسي اعتراض مي كند. اما براي خريد كتاب همه گلايه دارند از گراني. در طول سال چقدر تنقّلات مي خريم و ميخوريم و چقدر كتاب؟ و كداميك ضروري تر است؟ اگر تصميم بگيري هر روز فقط 20 صفحه كتاب بخواني، كه كمتر از 20 دقيقه زمان مي برد، در سال حجم عظيمي مطالعه خواهي كرد.

هنر آن است كه با وجود مشكلات و سختيها، انسان برنامه ريزي كند و در كارش موفق بشود و اگر بخواهي، مي شود. قلم و كاغذ بردار و برنامه روزانه براي خودت تنظيم كن و مقيد باشد به آن عمل بكني، اگر ديدي كمتر عملي مي شود، برنامه را دور نريز، سعي كن بيشتر به آن عمل كني. هر چقدر بيشتر انسان بر اساس برنامه كار كند، موفقتر است، حتي اگر بخش اندكي از برنامه اي كه تنظيم كردي عمل بشود، بهتر است از برنامه نداشتن. امتحان كند، نتيجه اش را مي بيني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.