-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20615)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13089)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9866)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5333)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2543)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1666)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1560)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1341)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1096)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(951)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27268 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

را ههاي كشاندن افرادي كه بدبين به اسلام هستند به مسجد چيست ؟عنايت وتوجه خاص و ويژه شما به مسجد كانون و مركز نشرو گسترش اسلام و محور وحدت و انسجام اجتماعي جامعه ي اسلامي و علاقه مندي تان به فعال شدن و جذب هر چه بيشتر اعضاي جامعه بسيار ارزشمند و قابل تحصين و تقدير است اميد مي رود اين توجه و تعصب مثبت و مفيد در ساير بندگان مومن روز بر روز افزايش يابد و مساجد به عنوان كانون و مركز ثقل جامعه ي اسلامي رونق و حيات سياسي اجتماعي و فرهنگي خود را باز يابد .

دوست عزيز در خصوص سئوال شما چند نكته را ياد آور مي شويم :

1ـ درباره افرادي كه شما سئوال كرده اي ابتدابايدتوجه آنان را به اسلام جلب كرد. يعني قبل از جذب آنان به مسجد بايد بد بيني آنان از اسلام سلب شود وبه اسلام و احكامتعالي ترقي آن ايمان و اعتقاد پيدا كنند و آن را با همه وجود پذيرا بشوند بديهي استاز كسي كه اسلام را نپذيرفته يا باورو ايمانش نسبت به اسلام دچارنقصان است انتظار حضور در مسجد توقعي خارج از انتظار است . مثلاينكه كسي اسلام را باور نداشته باشد بگو ئيم چكار كنيم كه زكات بدهد يا روزه بگيرد . بنابر اين گام اول اين است كه اعتقاد و باورش را به اسلام تحكيم وتقويت كند ودر اين راه بايد به او كمك كرد .

2ـ شايد تعبير بدبين بودن به اسلام تعبيري مبالغه آميز باشد چرا كه اگر كسي به اسلام بد بين باشد ، اصل مساله منتفي است . از كساني بايد توقع داشته باشيم در مسجد حاضر بشوند كه اسلام را پذيرفته اند و به آن ايمان و اعتقاد راسخ دارند به نظر مي رسد فرد يا افراد مورد نظر با اصل اسلام مشكلي نداشته و آن را قبول دارند ولي به دلايلياز حضور در مساجد خود داري مي نمايند .

3ـ اگر افراد مسلمان و مومن در مسجد حضور پيدا نمي كنند بايد علل و عوامل آن را شنا سايي كردو آن را از ميان برد در اين صورت بدون شك افراد به مسجد، اين كانون و حدت سرازير خواهند شد . اگر مردم مسلمان بطور عملي كارايي و نقش مثبت و سازنده مساجد را درك و لمس كنند سراسيمه به سوي مساجد رهسپار خواهند شد . مشكل اين است كه مساجد كشور ما و ساير جوامع اسلامي از ايفاي نقش مثبت و سازنده جامع خود باز مانده اند و تنها به عبادتهاي خشك و بي روح بسنده كرده اند .

راه جذب مردم مسلمان به مساجد احياي نقش اصلي مساجد است . براي آشنايي با نقش مساجد توصيه مي كنم

كتابهاي تاريخ آموزش و پرورش و تا ريخ تعليم و تربيت را مطالعه بفر مائيد به عنوان نمونه دو كتاب معرفي

مي گردد :

1ـ تاريخ آموزش در اسلام ، نوشته احمد شعبي ، ترجمه محمد حسين ساكت .

2ـ تاريخ دانشگاه هاي بزرگ اسلامي ، نوشته عبد الرحيم غنيمه ترجمه مر حوم استاد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.